Skip to main content

Predmuljanje, muljanje i zamuljavanje Palićkog jezera

Autonomija 02. mar 2013.
3 min čitanja

Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine Srbije je u decembru mesecu 2012. godine izradilo listu projekata među kojima se nalazi i projekat pod nazivom: „Čišćenje i remedijacija (sprovođenje aktivnosti čišćenja) mulja iz Palićkog jezera“, a nosilac projekta je „Park Palić“ d.o.o.

Početak ovog projekta je 2013. godina, a završetak 2017. godina. Ukupna vrednost iznosi 25.200.000 evra, međutim, kako je navedeno u projektnoj dokumentaciji Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine, izvor finansija „nije definisan“ (!?).

Zaštićeno prirodno dobro „Palićko jezero“ je u periodu od 1972. do 1975. godine pretrpelo delimično čišćenje jezera. Međutim, nakon neadekvatnog čišćenja, proces zagađenja je nastavljen, zbog čega se i kvalitet vode u jezeru sve više pogoršava, naročito od netretiranih otpadnih voda (čitaj: fekalija).

Novoizgrađeno postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda Subotice je pušteno u rad 2011. godine, s ciljem da nitrifikacijom i uklanjanjem fosfora iz otpadnih voda obezbedi bolji stepen prečišćenosti jezera, što stvara osnovu za sprovođenje aktivnosti čišćenja mulja.

Institut za vodoprivredu „Jaroslav Černi“ iz Beograda je izradio „Analizu izvodljivosti čišćenja i remedijacije mulja iz jezera Palić i Ludaš. Na osnovu te analize potrebno je ukloniti 1,3 miliona kubnih metara mulja iz jezera Palić i dva miliona kubnih metara mulja iz jezera Ludaš.

Dakle, danas se, kao i 1975. godine ne rešavaju uzroci problema, već posledice, koje su ovo jezero, zbog ljudskog nemara, potpuno uništile i ugušile, pa ga mnogi danas nazivaju i „septičkom jamom“.

Našim prepoštenim i prezabrinutim lokalnim vlastodršcima Palićko jezero decenijama odlično služi u predizborne svrhe. U toj mrtvoj trci lažnih obećanja i sumnjivih projekata, kojih se ionako ne pridržavaju, oni zapravo još uvek nisu iznašli adekvatno rešenje koje će ovo jezero spasiti od sigurne nadolazeće smrti.

Kako navode mediji, početkom februara ove godine obezbeđeno je 75 miliona dinara za jezero Palić, a novac će biti upotrebljen za realizaciju dela projekta “Izmuljavanja jezera Palić”, za izgradnju velike kasete gde će se deponovati mulj iz jezera.

Ovo nije velika matematika – “75 miliona dinara je oko 672.000 €, a 672.000 € predstavlja samo tričavih 2,66% od ukupnih 25.200.000 €, koliko je potrebno za celokupan projekat!”

Opravdano se postavlja pitanje – gde je ostatak ovog novca?

U slučaju da ga nema – a nema ga – na koji način i odakle će se nabaviti ostatak sredstava neophodnih za sanaciju jezera kada, prema postojećoj dokumentaciji, izvor finasiranja ovog projekta “nije definisan”?

Iz medija smo takođe čuli da je u pitanju završna (!) faza izmuljavanja Palićkog jezera. Međutim, pre izmuljavanja i izgradnje kaseta za odlaganje mulja, predstoji niz drugih obaveza koje je lokalna samouprava dužna da obezbedi kako bi slučaj “muljanje” uopšte mogao da stigne do zadnje faze “zamuljavanje”.

Institut za vodoprivredu „Jaroslav Černi“ je 2011. godine izradio “Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu čišćenja i remedijacije mulja iz jezera Palić”, na osnovu koje se ispostavilo da su naši stručnjaci iz Parka Palić, kojima rukovode lokalni političari, dobili uputstva u kojima je lepo i čitko napisano sledeće:

„Pre pristupanja čišćenju mulja iz jezera Palić potrebno je sve postojeće izvore zagađenja jezera sanitarno i tehnički zbrinuti što predstavlja obavezu lokalne samouprave, a tu spadaju: otpadne vode naselja Palić, kanali čije se vode bez tretmana izlivaju u jezero, kao i formiranje zaštitnog pojasa oko jezera kako bi se sprečilo poljoprivredno zagađivanje Palićkog jezera.

Prevashodno je nužno povezivanje kanalizacionog kraka naselja Palić na gradski prečistač, Veliki Park, Vikend naselje, okolne salaše, kao i rešavanje problema koji uzrokuju farme stoke koje imaju neodgovarajuća rešenja prikupljanja i prečišćavanja otpadnih voda, a potrebno je i sečenje i odnošenja izrasle trske oko jezera.

Severni deo naselja Palić ima kanalizacionu mrežu u kojoj se skuplja otpadna voda koja se kanalom Palić-Ludaš uliva direktno u Ludaško jezero.

Kako je navedeno među predlozima Saveta koji je formiran od strane Park Palić – “Mulj predstavlja posledicu prethodno navedenih nerešenih uzročnika. Izmuljivanje je poslednji i veoma skup korak u procesu ozdravljenja jezera. Ali veličina uloge mulja nije poznata. Aktivnosti izmuljivanja imaju smisla samo ako se prethodno ili paralelno sa ovim aktivnostima, reše i problemi navedenih uzročnika”.

Gradska vlast, da ne kažemo gradonačelnik grada Subotice, predstavlja izvršni operativni organ, prevedeno na medicinski jezik – Gradski Hirurg, koji treba da pokrene rešavanje gorućih bolnih tačaka, među kojima je Palić samo jedan u moru naših prenatrpanih nerešenih „problemčića“.

Subotica je puna izabranih i zbrinutih pojedinaca među kojima nikada nije postojala politička volja, pa tako ni ambicija, da unutar preširoke i „precenjene“ lokalne većine, koja boluje od teškog unutarkoalicijskog kancera, odstrani patološki otpad iz našeg društva.

Natalija Jakovljević-Ivanić (Autonomija)