Skip to main content

Poverenica: Zabrinjavajući broj femicida

Građani 02. јун 2023.
< 1 min čitanja

"Sudovi koriste olakšavajuće okolnosti da smanje kaznu za učinioce, a na kaznenu politiku utiču stereotipi i predrasude"

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković izjavila je danas da je zabrinjavajući broj ubistava i rodno zasnovanog nasilja nad ženama u celom regionu, zbog čega je drugi pravosudni forum „Rodna ravnipravnost i Zapadni Balkan“ izuzetno važan događaj za regionalni dijalog o rešavanje tih problema.

Ona je na otvaranju Foruma u Beogradu kazala da Srbija ima dobro zakonodavstvo i da je među prvima ratifikovala Istanbulsku konvenciju, koja predstavlja preokret u pristupu tim problemima.

Predsednica Evropskog suda za ljudska prava Šifra Oliri rekla je da napredak ne zavisi samo od zakona – iako je zakon moćno oruđe – već i od onih koji se zalažu za promene i koji nastoje da unaprede tradicije, stavove i navike dok razvijaju i primenjuju zakone.

Direktorka AIRE centar Programa za Zapadni Balkan Biljana Brejtvajt istakla je da svi u regionu, uključujući i Srbiju, imaju dobro zakonodavstvo i da su potpisnici raznih konvencija, ali da je problem implementacija.

„Uradili smo studiju presuda u predmetima femicida u celom regionu u poslednje tri do četiri godine i ispostavilo se ono što je uglavnom svima poznato – da su žene najugroženije u svojim domovima, da su učinioci najčešće intimni partneri, ali isto tako sudovi koriste olakšavajuće okolnosti da smanje kaznu za učinioce, da upravo stereotipi i predrasude nađu mesta u presudama i utiču na kaznenu politiku“, rekla je Brejtvajt.

Specijalna izaslanica za rodnu ravnopravnost Velike Britanije Alisia Herbert kazala je da rodno zasnovano nasilje ugrožava živote i dobrobit devojčica i žena sprečavajući ih da ostvare prilike koje su ključne za njihovu slobodu i razvoj: obrazovanje, zdravstvenu zaštitu i rad.

(FoNet, Foto: Lice ulice)