Skip to main content

Pokrajini javna i privatna svojina

Autonomija 27. сеп 2008.
2 min čitanja

Nacrt novog zakona u Skupštini do kraja godine


Zakon o javnoj svojini Vlade Srbije trebalo bi da se nađe u skupštinskoj proceduri najkasnije do kraja godine, najavio je državni sekretar Ministarstva finasija Slobodan Ilić, koji je na jučerašnjoj konferenciji za novinare predstavio nacrt ovog dokumenta. Pre dolaska u Skupštinu tekst treba da prođe široku javnu raspravu na republičkom, pokrajinskom i lokalnom nivou, radi korisnih sugestija stručne i naučne javnosti.

– Zakon o javnoj svojini će stvoriti osnovu za ubrzani razvoj gradova i opština, ali i definisti imovinu koja će biti u vlasnišptvu javnih preduzeća, rekao je Ilić. Novi zakon će po njegovim rečima omogućiti „korporativizaciju, privatizaciju i inicijalne javne ponude javnih preduzeća, kao i stvaranje osnove za uspostavljanje privatnog i javnog partnerstva u tim preduzećima“.

– Srbija će donošenjem zakona ispuniti i obavezu koju je preuzela potpisivanjem i ratifikacijom Evropske povelje o lokalnoj samoupravi, kojom treba da obezbedi dovoljna sredstva za obavljanje funkcija opština i gradova- dodao je državni sekretar. On je ukazao da sprovedena istraživanja pokazuju da „postojeći svojinski režim svake godine prouzrokuje štetu lokalnoj samoupravi od oko 100 miliona evra“. Kako se čulo, postojeći pravni režim je u suporotnosti sa važećim Ustavom, a novi zakon će omogućiti da se ustavne odredbe o javnoj svojini primene u praksi.

– Nacrtom novog zakona, u odnosu na postojeći režim svojine,predloženo je da za državu, pokrajine i lokalne samouprave postoje dva oblika svojine i to javna i privatna svojina, precizirao je Ilić, uz opasku da će javna svojina imati veći stepen zaštite.
On je istakao da će javnu svojinu nad određenim dobrima za koje postoji javni interes, kao što su pruge, putevi, razne vrste mreža (naftna, gasna, vodovodna, kanalizaciona), moći da imaju samo država, pokrajina, grad ili opština.

Država, pokrajina i lokalne samouprave moći će istovremeno da imaju i privatnu svojinu, poput drugih pravnih i fizičkih lica.
Nacrtom je predviđeno i da mreže ne mogu biti ulagane u osnovni kapital, ali da mogu biti ustupane na korišćenje.
Ilić je istakao da će ekskluzivno pravo na uspostavljanje vlasti na prirodnim bogatstvima imati država na celoj svojoj teritoriji, a upravljanje nad tim dobrom će moći da vrši osnivanjem preduzeća ili davanjem koncesija.

Po objašnjenju Ilića zakon o javnoj svojini trebalo bi da uspostavi pravo svojine, odnosno devoluciju, države, pokrajine ili lokalne samouprave, za šta će osnovni kriterijum biti državina.
On je objasnio da je u najvećem broju slučajeva dobro na kome se uspostavlja pravo svojine i pored dejstva Zakona o sredstvima u svojini Republike Srbije ostalo u državini subjekta kome pripada.

(Dnevnik)