Skip to main content

Počinje podnošenje zahteva Holandiji za isplatu odštete porodicama žrtava genocida u Srebrenici

Marginalci 07. jun 2021.
2 min čitanja

Porodice žrtava genocida u Srebrenici zahtev za odštetu od holandske vlade mogu podneti od sledeće nedelje, objavila je danas komisija Vortman (Wortmann), koja u ime holandskog Ministarstva odbrane utvrđuje ko ima pravo na odštetu, prenela je holandska televizije NOS.

Naknada je namenjena porodicama 350 žrtava koje su se 13. jula 1995. godine u trenutku pada Srebrenice nalazile unutar baze UN u Potočarima.

Iako je 350 bosanskih muslimana potražilo utočište u enklavi koja je bila pod zaštitom holandske vojske u sastavu međunarodnih snaga UN, lako naoružani holandski vojnici bez podrške iz vazduha napustili su enklavu, a ovih 350 muslimana je, zajedno sa još 8.000 bosanskih muslimana, dečaka i muškaraca, ubijeno od strane Vojske Republike Srpske.

Vrhovni sud u Holandiji je 19. jula 2019. godine presudio da je Holandija nezakonito postupila, ne nudeći grupi od 350 bosanskih muslimana izbor da ostanu u bazi UN.

Šansu za preživljavanje da su ostali u bazi, sud je procenio na deset odsto, zbog čega je Holandija dužna da porodicama žrtava isplati deseti deo od pretrpljene štete.

Kako bi ubrzala isplatu, komisija Vortman je formulisala jedinstveno pravilo za određivanje naknade za procenjenu pretrpljenu nematerijalnu i materijalnu štetu: udovici pripada naknada od 15.000 evra, a član porodice koji je izgubio oca, sina ili brata ima pravo na odštetu od 10.000 evra.

Komisija je još u martu nameravala da počne sa isplatom naknade, ali su porodice žrtava, između ostalih udruženje “Majke Srebrenice”, bile nezadovoljne odlukom Komisije da članovi porodica žrtava imaju pravo na isplatu jedne naknade i kada su izgubili više članova porodice.

“Nakon razgovora sa Majkama Srebrenice i drugim organizacijama koje okupljaju porodice žrtava, Komisija je donela odluku da uspostavi jednostavniju proceduru sa manje uslova”, izjavila je Silvija Vortman, predstavnica Vortman komisije za NOS.

“To znači da su Ministarstvo odbrane i Ministarstvo spoljnih poslova doneli odluku po kojoj porodice žrtava pod određenim uslovima mogu da podnesu više od jednog zahteva za isplatu naknade. Tako žena koja je izgubila supruga i sina, ima pravo da podnese dva zahteva”, objasnila je Vortman.

Od 14. juna članovi porodica 350 žrtava masakra u Srebrenici mogu da podnesu holandskoj vladi zahtev za isplatu odštete. S obzirom na to da je veliki broj porodica nakon rata napustilo svoju zemlju, komisija Vortman će isplatu naknade oglasiti u 12 zemalja.

Zbog epidemije korona virusa, zahtevi se mogu podneti preko interneta ili u ambasadama.

(Beta)