Skip to main content

Počelo suđenje po tužbi suvlasnice Galensa protiv aktivistkinje Dragane Arsić

Autonomija 11. mar 2022.
2 min čitanja

Odbrana tvrdi da je reč o SLAPP tužbi

Pripremno ročište po tužbi suvlasnice kompanije Galens Sanje Petrić protiv Dragane Arsić iz Pokreta Odbranimo šume Fruške gore, koju tereti za pretrpljene fizičke i duševne bolove i strah, doživljene tokom protestne šetnje “Svi za šume – šume za sve”, organizovane od strane Pokreta OŠFG 9. oktobra 2021. održano je danas u Novom Sadu. Tužilac je ostao pri tužbenom zahtevu za pretrpljenu duševnu bol zbog povrede časti i ugleda tužilje Sanje Petrić, kao i pretrpljenog straha, povrede slobode i prava ličnosti, povrede prava na imovinu, za šta traži nadoknadu od 800.000 dinara, dok je odbrana od suda tražila da se tužba odbaci ili odbije kao neosnovana.

Punomoćnica tužilje Petrić, Jelena Milanović zatražila je od suda da se pored Sanje Petrić saslušaju i dva svedoka – njen suprug, vlasnik kompanije Galens Nebojša Petrić i Milija Pavlović, a na okolnosti nematerijalne štete, odnosno povrede ugleda. Takođe, zatraženo je i medicinsko veštačenje neuropsihijatra na okolnosti intenziteta i dužine trajanja straha, kao i na umanjenje životnih aktivnosti i duševnih bolova tužilje Petrić, i predložen veštak koji bi taj posao trebalo da uradi.

Sa druge strane, odbrana je predočila sudu da je reč o takozvanoj SLAPP tužbi, za koje je u svetu zauzet stav da predstavljaju zloupotrebu prava, te da je zbog toga odbaci ili da, ukoliko to ne učini, onda odbije kao neosnovanu. Punomoćnik Dragane Arsić Mihailo Pavlović je ponovio da ne postoji osnov za tužbu i podsetio da su vlasnici kompanije Galens protiv Dragane Arsić i članova Pokreta OŠFG pokrenuli četiri parnične i jednu krivičnu tužbu, sa potpuno istim činjeničnim stanjem, te da je jedna od njih, tužba Nebojše Petrića istovetna ovoj tužbi njegove supruge.

Sudu je ukazao i na tri presude Evropskog suda protiv Republike Srbije u kojima je utvrđena povreda prava u slučaju usvajanja ovakvih tužbenih zahteva. Ukoliko sud ipak ne odbije tužbu ili je ne odbaci, Pavlović je rekao da je odbrana pripremila i svedoke. Međutim, tužilac se tome usprotivio jer, kako je navedeno, predmet tužbe nije sam događaj, već povreda časti i ugleda, zbog čega je i zatražena naknada.

Obe strane su se složile da bi postupak trebalo da bude okončan u roku od 12 meseci, sa četiri do šest ročišta, a naredno, na kojem će biti saslušane tužilja i tužena, zakazano je za 4. maj u 11 časova. Nakon toga, na narednim ročištima uslediće saslušanje svedoka i veštaka kojeg je tužba predložila, kao i iznošenje dokaza, među kojima je i snimak protestnog okupljanja.

Podsetimo, pored tužbe Sanje Petrić za koju je danas održano pripremno ročište, Petrići su protiv Dragane Arsić podneli istovetnu tužbu za pretrpljenu duševnu bol zbog povrede časti i ugleda Nebojše Petrića, kao i pretrpljenog straha, povrede slobode i prava ličnosti, povrede prava na imovinu, u kojoj takođe traže odštetu u iznosu od 800.000 dinara. Tu je i tužba za narušavanje poslovnog ugleda i kreditne sposobnosti, uz koju je zatražena kazna od godinu dana zatvora za Arsić, a protiv nje i Nikole Arežine iz Udruženja “Fruškać” podneta je i tužba za pretrpljenu materijalnu štetu zbog presecanja ograde na dva mesta i presecanje katanca na kapiji, za šta je zatražena odšteta od 200.000 dinara. Tužba je podneta i protiv Dragane Arsić, Nikole Arežine, Dušana Tomića i Petra Živanovića zbog “smetanja državine” od strane Sanje Petrić, u okviru koje je nedavno već održano pripremno ročište, a nastavak zakazan za 24 maj.

Dalibor Stupar (Autonomija)