Skip to main content

Pobeda cenzure nad naukom: Stručnjaci o promenama u udžbenicima biologije

Info 18. нов 2022.
4 min čitanja

"Grupa je sačinjena isključivo od muškaraca među kojima nema nijednog stručnjaka iz oblasti biologije ili pedagogije te ostaje takođe nejasno koji kriterijumi su primenjeni pri odabiru članova ove radne grupe"

Izmena sadržaja sedam, od osam propisno odobrenih udžbenika biologije za osmi razred osnovne škole, u delu koji se odnosi na pitanja pola, roda, rodnog i seksualnog identiteta, predstavlja direktnu cenzuru stručne i naučne misli sprovedenu protivno važećem Zakonu o udžbenicima.

To je jedan od zaključaka grupe stručnjaka kao odgovor na odluku Ministarstva prosvete da se izmene sadržaji u postojećim udžbenicima biologije, nakon što je radna grupa koju je formirao Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja (ZUOV) utvrdila nedostatke u lekcijama o polnom i rodnom identitetu.

Odluku prosvetne vlasti i sve što je nakon toga usledilo analizirali su brojni stručnjaci iz svih relevantnih disciplina za ovo pitanje, među kojima su biolozi, psiholozi, pedagozi, sociolozi, pravnici…

Na inicijativu Laboratorije za istraživanje roda Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu, oni su sačinili stručno mišljenje koje će u celini biti predočeno javnosti na konferenciji za novinare u četvrtak, 24. novembra, u Medija centru.

Osporena zakonska procedura

U dokumentu u koji je Danas imao uvid, ocenjeno je da je izmenama udžbenika osporena zakonska procedura.

Svih osam udžbenika za biologiju je školskoj 2021/22 godini odobreno i usvojeno u skladu sa procedurama koje nalaže Zakon o udžbenicima.

To u praksi znači da su udžbenici prošli kroz proces procene kvaliteta, usvajanja i odobravanja koji podrazumeva pozitivnu ocenu stručne recenzentske komisije izdavača i stručne ocene ZUOV-a na osnovu usklađenosti sa standardima kvaliteta udžbenika “prilagođenog psihofizičkim, uzrasnim i ličnim obrazovnim potrebama svakog deteta, učenika i odraslog”, navodi se u mišljenju stručnjaka.

„Iako su ovi udžbenici bili odobreni kroz redovnu proceduru, netransparentnim procedurama formirana radna grupa istog tela (ZUOV-a) utvrdila je, nakon nekoliko godina korišćenja, da u njima postoje nedostaci, čime je suštinski osporeno kako procedura, tako i merodavno mišljenje svih nadležnih instanci koje su prethodno odobrile usvajanje udžbenika“, piše u dokumentu.

Stručnjaci ukazuju da je celokupan proces izmene udžbenika, koji je rezultirao obavezom sedam, od osam izdavača, da u roku od 10 dostave ispravljene rukopise nije čak ni započeo ad hok formiranom radnom grupom ZUOV-a, već se ministar prosvete najpre obratio Nacionalnom prosvetnom savetu (NPS) mimo procedura i to usled “polemike u javnosti” koja se dovodi u vezu sa jednom političkom partijom i jednom crkvenom organizacijom.

„Ostaje do danas neobjašnjeno zbog čega je ministar tražio novo mišljenje od NPS-a koji se još 2019. pozitivno izjasnio o programu nastave i učenja uz konstataciju da obrada svih pojmova ostaje u granicama biologije kao naučne discipline. Pored toga, ostaje nejasno i zbog čega je sastav radne grupe nije bio poznat sve dok dnevni list Danas nije uputio zahtev za pristup informacijama od javnog značaja. Tako smo saznali da je grupa sačinjena isključivo od muškaraca među kojima nema nijednog stručnjaka iz oblasti biologije ili pedagogije te ostaje takođe nejasno koji kriterijumi su primenjeni pri odabiru članova ove radne grupe“, ističe se u mišljenju i dodaje da „sve ovo upućuje na zaključak da je proces izmene udzbenika sproveden ishitreno, protivno zakonskim rešenjima i suprotno legitimnim procedurama kojima su udžbenici ranije odobreni i upotrebljavani u nastavi“.

Đaci zreli za razgovor o rodnom identitetu

Stručnjaci smatraju da su učenici osmog razreda osnovne škole dovoljno zreli i sposobni da razgovaraju o rodnom identitetu i to nije pitanje „ideološke interpretacije” naučnog sadržaja.

„Odluka ZUOV-a o izmenama udžbenika ne dovodi u pitanje naučnost sadržaja o kojem je reč, već implicira da takav sadržaj nije usklađen sa uzrastom i naučnim kompetencijama učenika, te da izvesne interpretacije naučnih činjenica, na kojima je program biologije zasnovan, mogu biti “ideološkog karaktera”. Smatramo da su oba argumenta neadekvatna i da nisu zasnovana na stručnim procenama u oblasti pedagogije, psihologije i sociologije, kao i da nisu u skladu sa relevantnim dokumentima koji oblikuju obrazovni sistem u Srbiji“, piše u stručnom mišljenju.

Nasuprot tvrdnjama radne grupe o nedovoljnoj zrelosti učenika, stručnjaci ističu da je učenike ovog uzrasta neophodno stimulisati, upravo problematizovanjem postojećih znanja, kako bi unapredili svoje kognitivne sposobnosti.

Pored toga, kako kažu, temama koje u fokus stavljaju razlike između pola i roda, te rodnih i seksualnih identiteta, učenici u ovom periodu će se svakako baviti.

„Naime, u ovom uzrastu učenici i sami prolaze kroz ranu adolescenciju i već raspolažu iskustvenim, spontanim pojmovima koje nastavnici i udžbenici mogu da stave u naučni kontekst i time im zapravo pomogne da o ovim temama razgovaraju u bezbednom okruženju“, ističe se u dokumentu.

Pojmovima „pol“ i „rod“ mesto u udžbenicima

Za ovu grupu stručnjaka pojmovi polnog, rodnog i seksualnog identiteta nisu „sporni” i mesto im je u udžbeniku za osmi razred.

Kako navode, glavna nit u inače zbunjujućim obrazloženjima članova radne grupe o ideološkom sadržaju jeste tvrdnja da isticanje postojanja interseks i transrodnih osoba, kao i osoba neheteroseksualne seksualne orijentacije predstavlja „podsticanje“, „propagandu“, pa čak i „psiho-socijalni reinžinjering“ nad učenicima i učenicama da usvoje rodni identitet različit od njihovog biološkog pola gotovo po proizvoljnom nahođenju, te da usvoje neheteroseksualni „obrazac ponašanja“.

„Nejasno je na osnovu kojih argumenata se iznose ovakve tvrdnje i zaključci, budući da su rodne studije, kao interdisciplinarna grana društvenih nauka, do danas proizvele mnoštvo dokaza koji opovrgavaju ovakve uzročno-posledične veze. Štaviše, distinkcija između „pola“ — kada se govori o biologiji — i „roda“ — kada se govori o samoreprezentaciji pod uticajem društvenog, kulturnog i ličnog iskustva – predstavlja osnovu naučnog proučavanja nesaglasja između bioloških i socijalnih pojava“, navodi se u mišljenju.

Ističe se i da je nauka utvrdila da formiranje genitalija prethodi seksualnoj diferencijaciji mozga, što praktično znači da se ova dva procesa ne dešavaju nužno istovremeno i podudarno.

Stručnjaci naglašavaju i da razlikovanje pola (muške, ženske i intersex osobe) i roda (cisrodne i transrodne, nebinarne osobe) ne implicira konkretnu seksualnu orijentaciju (strejt, gej, lezbo, biseksualna itd.).

„Jasno razdvajanje pojmova predstavlja osnovu naučne analize, a napredak u izučavanju pola i roda reflektovao se upravo u sadržaju udžbenika koji je predstavljen kao sporan, a koji je tu uveden kako bi učenicima predstavio pojmove koji se zasnivaju na poznavanju raznolikosti pola (interseks) i društvenih implikacija uloga tradicionalno zasnovanih na polu (rodne uloge). Jasno je, najzad, i da izloženost saznanju o različitim polnim i rodnim identitetima ne može “podsticati” ili “propagirati” usvajanje određenih identiteta ili obrazaca ponašanja kod učenika i učenica, jer u tom slučaju osobe koje vaspitavaju roditelji neheteroseksualne seksualne orijentacije nikako ne bi mogle da budu heteroseksualne orijentacije“, zaključuju stručnjaci.

Nenaučno obrazloženje

„Impliciranjem da udžbenici predstavljaju transrodnost, interseksualnost i ne-heteroseksualne orijentacije na vrednosno obojen način, to jest kao poželjne, radna grupa ZUOV zapravo sugeriše da su ovi fenomeni, čije postojanje je naučna činjenica, nepoželjni ili na neki drugi način štetni po celokupno društvo. Stoga smatramo obrazloženje članova radne grupe nenaučnim i vođenim partikularnim interesima koji osporavaju pravo na postojanje različitih ljudskih grupa“, navodi se u dokumentu.

(Danas)