Skip to main content

Ombudsman: Težak položaj romske dece u Srbiji

Info 18. nov 2016.
< 1 min čitanja

Institucija Pokajinskog ombudsmana saopštila je danas, povodom Svetskog dana deteta, koji se obeležava 20. novembra, da se deca iz romske nacionalne zajednice u Srbiji nalaze u teškom položaju.

Na težak položaj dece iz ove zajednice ukazivala su i neka od naših ranijih istraživanja, poput onih o sprovođenju inkluzije u sistemu obrazovanja, dečjem prosjačenju i mogućnosti prijavljivanja prebivališta na adresi centra za socijalni rad, navodi se u saopštenju za javnost.

Institucija ombudsmana saoopštila je i da je, imajući u vidu ciljeve i mere Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Srbiji za period od 2016. do 2025. godine u oblasti obrazovanja, kao i to da su propisima Srbije predviđene afirmativne mere koje se odnose na upis učenika romske nacionalnosti u srednje škole, pokrenula istraživanje kojim se želi utvrditi kakvu podršku obezbeđuju i koje aktivnosti jedinice lokalne samouprave na teritoriji Vojvodine sprovode kako bi se deca iz romskih porodica prvo uključila u sistem obrazovanja, završila obavezno školovanje, a potom motivisala i da ga nastave u srednjim i višim školama i na fakultetima.

Svetskom danu deteta, koji se obeležava od 20. novembra 1989. godine, kada je Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila Konvenciju o pravima deteta, prethode još dva dana posevećena pravima dece: Komitet ministara Saveta Evrope proglasio je prošle godine 18. novembar za Evropski dan zaštite dece od seksualnog iskorišćavanja, a Fondacija svetskog samita žena, koja okuplja organizacije iz celog sveta koje se bave pravima žena i dece, pokrenula je 2001. godine inicijativu da se 19. novembar obeležava kao Svetski dan prevencije nasilja nad decom, njihove zloupotrebe i zlostavljanja.

(Autonomija)