Skip to main content

NVO: Tajno usvajanje pa ukidanje uredbi pokazatelj stanja demokratije u Srbiji

Građani 14. dec 2021.
< 1 min čitanja

Način na koji Vlada Srbije donosi, menja i ukida zakonska i podzakonska akta predstavlja vernu sliku katastrofalnog stanja u kojem se nalazi demokratija u zemlji, ocenila je danas grupa nevladinih organizacija povodom donošenja pa hitno ukidanja odredbe u kojoj se uvodi dozvola nadležnih za naučna istraživanja od značaja za odbranu koja se sprovode u saradnji sa strancima.

Te nevladine organizacije smatraju da su tom odredbom prekršena sva načela demokratije, vladavine prava i slobode izražavanja, kao i da je Vlada tu odluku donela netransparentno, kako bi ukinula akademske slobode i pravo na slobodu izražavanja.

“Njime bi se gotovo potpuno onemogućila nezavisna istraživanja u različitim oblastima… To znači da bi Vlada mogla da uskrati saglasnost za sprovođenje istraživanja koja se vrše u ovim oblastima u saradnji sa stranim subjektima ukoliko svojevoljno proceni da ugrožavaju odbranu zemlje, čime se otvara mogućnost zloupotreba i sprečava se slobodno i nezavisno istraživanje i informisanje javnosti”, dodaje se.

Navodi se da je odredba suprotna deklerativnom opredeljenju Srbije za pristupanje EU, dok bi restrikcije na saradnju domaćih i stranih istraživača ozbiljno otežale međunarodnu i naučnu saradnju fakulteta, instituta i drugih udruženja građana iz Srbije koja se finansiraju iz stranih fondova.

“Time bi se zapravo postavila brana javnosti da kontroliše zloupotrebe koje bi državni organi mogli da vrše, istraživači ne bi mogli da intervjuišu uzbunjivače koji reaguju na nezakonite postupke ili samo da ispituju javno mnjenje. Dovoljno bi bilo da nadležni organi ne daju odobrenje pod izgovorom da se time ugrožava nacionalna bezbednost”, dodaje se.

Saopštenje su zajednički izdali Astra, Beogradski centar za bezbednosnu politiku, Beogradski centar za ljudska prava, CRTA, Građanske inicijative, Komitet pravnika za ljudska prava i Mreža za politike prema drogama u jugoistočnoj Evropi.

(Beta)