Skip to main content

NUNS: Zakonska regulativa o bezbednosti novinara dovoljan osnov, problem primena u praksi

Info 14. авг 2021.
2 min čitanja

Predsednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije (NUNS) Željko Bodrožić kazao je da je zakonska regulativa koja se odnosi na bezbednost novinara i na krivičnopravnu zaštitu novinara dovoljan osnov, ali da problem predstavlja primena tih zakona u praksi, saopšteno je danas.

Na predstavljanju studije „Sloboda medija i bezbednost novinara iz ugla postojećih zakonskih rešenja“ u subotu u Nišu, Bodrožić je rekao da se zaključuje da postoje određeni nedostaci ili nedorečenosti zakonske regulative koji ne bi bili od uticaja da postoji volja da se ti zakoni primenjuju i poštuju.

„Zakonska regulativa koja se odnosi na bezbednost novinara i na krivičnopravnu zaštitu novinara ovakva kakva je dovoljan je osnov kako bi se pružila adekvatna zaštita novinarima i kako bi se osigurala njihova bezbednost. Dati su određeni predlozi kako bi se pojedini delovi unapredili i dodatno osigurala bezbednost novinara u njihovom radu. Pre svega to su predlozi za rešavanje problema slučajeva kojima su novinari najčešće i izloženi, a tiču se uznemiravanja i napada na duševni integritet, a koji ne potpadaju pod postojeća krivična dela. Kao i izmene postojećih kako bi se proširila na pojedine situacije koje sada ne potpadaju pod neke krivična dela“, naveo je.

Govoreći o projektnom sufinansiranju, predsednik NUNS-a je kazao da ono ima problema „od samog početka celog procesa do njegovog kraja“.

„Postoje mišljenja da su oni posledica zakonske nedorečenosti, dok je preovlađujuće mišljenje da je problem u primeni samih zakona. Analiza je pokazala da problem predstavlja to što se ne vrši analiza potreba medijskih sadržaja u lokalnim sredinama, kao i nedovoljna transparentnost pojedinih delova procesa pre svega u delu praćenja i kontrole odobrenih projekata„, rekao je.

Prema njegovim rečima, Regulatorno telo za elektronske medije (REM) ne obavlja svoju nadležnost adekvatno i ne koristi u dovoljnoj meri ovlašćenja i mere koje mu stoje na raspolaganju, dodajući da najveći problem predstavlja organ koji obavlja najvažnije poslove – Savet.

„Ovde preovlađuje mišljenje da su zakonska rešenja i ovlašćenja kojima REM raspolaže dovoljna da on ostvari svoju funkciju, međutim nedovoljna nezavisnost i pritisci dovode do toga da se zloupotrebljavaju pojedine zakonske odredbe. Na nezavisnost utiče više faktora, pre svega to što pojedine bitne poslove obavlja kao ‘poverene poslove’ koje nadležno ministarstvo može oduzeti u bilo kom trenutku“, rekao je Bodrožić.

Predsednik NUNS je naveo da javni medijski servisi ne ostvaruju svoju osnovnu ulogu a to je izveštavanje o događajima i temama od javnog interesa u službi građana.

„Najveća dva problema su upravo nepostojanje uređivačke ali i finansijske nezavisnosti. Postojeći način finansiranja javnih servisa ne može da obezbedi nezavisno funkcionisanje, kao ni trenutni mehanizam naplate taksi“, rekao je Bodrožić i dodao da ipak postoje mali pomaci.

On je naveo da su pozitivni pomaci su ostvareni u okviru Stalne radne grupe za bezbednost novinara: bolja komunikacija, sistem prijavljivanja i razmene informacija, vođenje evidencija i hitnog postupanja u slučajevima napada na novinare, a da je i pokrenuta inicijativa Zaštitnika građana u vezi sa kategorizacijom napada i pritisaka na novinare.

(Beta, foto: Medija centar Beograd)