Skip to main content

NUNS: Mediji koji najčešće vrše Kodeks dobili više od 100 miliona dinara javnog novca

Info 25. jan 2024.
2 min čitanja

Srpski telegraf, Alo, Informer, Večernje novosti, Kurir, Blic i Politika

Srpski telegraf, Alo, Informer, Večernje novosti, Kurir, Blic i Politika dobili su prošle godine putem javnih nabavki ugovore u vrednosti od najmanje 108 miliona dinara, a prema poslednjem Izveštaju o monitoringu poštovanja Kodeksa novinara Srbije u dnevnim novinama koji je objavio Savet za štampu ovi mediji su prekršili Kodeks u ukupno 2.579 tekstova, otkriva Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS). Komisija za žalbe Saveta za štampu je tokom prošle godine 22 puta odlučivala da li su ovi mediji prekršili Kodeks.

Izdavači štampanih i onlajn izdanja navedenih medija, prema podacima Portala javnih nabavki, dobili su prošle godine ugovore u vrednosti od najmanje 108 miliona dinara za reklamiranje državnih preduzeća i institucija, otkriva NUNS.

Najviše novca putem javnih nabavki uglavnom za usluge reklamiranja i oglašavanja dobile su Večernje novosti i to nešto više od 21 milion dinara.

Ukupan broj tekstova po naslovima u kojima su Večernje novosti prekršile Kodeks novinara Srbije je 328, prema poslednjem monitornigu Saveta za štampu. Komisija za žalbe, tokom prošle godine, odlučivala je dva puta o prekršaju Kodeksa, po jednom za štampano izdanje i portal, i oba puta je odlučeno da je Kodeks prekršen.

Politika je dobila 17,7 miliona dinara putem javnih nabavki, ali je, od svih posmatranih medija najmanje kršila Kodeks, ukupno 38 puta prema monitoringu, dok Komisija nije primila nijednu žalbu u vezi pisanja ovog medija.

Alo je dobio 17,5 miliona dinara, a imao je 581 prekršaj Kodeksa. Komisija za žalbe je primila četiri žalbe na tekstove Aloa i svaki put je odlučeno da je Kodeks prekršen.

Blic je dobio 13,6 miliona dinara. Ukupan broj tekstova po naslovima u kojima je prekršen Kodeks novinara Srbije bio je 174, dok je Komisija donela odluku da je štampano izdanje jednom prekršilo Kodeks, a onlajn izdanje tri puta.

Srpski telegraf je dobio 13,4 miliona dinara, a prema monitoringu je imao najviše prekršaja, čak 658. Budući da Srpski telegraf ne priznaje nadležnost Saveta za štampu, Komisija za žalbe je izrekla četiri javne opomene zbog kršenja Kodeksa, dva puta za štampano izdanje i dva puta za onlajn izdanje, tj. sajt republika.rs.

Kurir je, prema monitoringu imao 288 prekršaja, sa tendencijom opadanja, kako se vidi u izveštaju. Komisija za žalbe je dva puta odlučila da je Kurir prekršio Kodeks. Ovaj medij je, za oglašavanje u štampanom i onlajn izdanju, putem javnih nabavki dobio ugovore u vrednosti od 12,6 miliona dinara.

Po broju prekršaja kodeksa Informer se nalazi na trećem mestu, odmah iza Srpskog telegrafa i Aloa, sa 512 prekršaja. Komisija žalbe je najviše odlučivala o tekstovima objavljenim upravo u Informeru i osam puta je izrečena javna opomena, po četiri za štampano i onlajn izdanje. I pored toga Informer je nagrađen sa 12,5 miliona dinara putem javnih nabavki.

NUNS podseća i da za medije koji krše Kodeks, prema novom Zakonu o javnom informisanju i medijima, koji se primenjuje od 4. novembra prošle godine, nema novca putem konkursa, ali to ne važi i za javne nabavke.

(N1/NUNS, foto: Pixabay)