Skip to main content

Novi Sad: Radionice i seminar samoodbrane za žene

Građani 06. maj 2022.
< 1 min čitanja

"Kako se zaštititi od nasilja"

SOS ženski centar iz Novog Sada organizovaće tokom maja radionice i seminar samoodbrane za žene pod zajedničkim nazivom „Kako se zaštititi od nasilja“.

Četiri radionice koje sačinjavaju projekat predstavljaju deo programa primarne prevencije od toksičnih obrazaca u vezama i ulaganja u mentalno zdavlje mladih, a obezbeđuju i treninge samoodbrane kako bi se povećala sigurnost mladih žena.

Ciklus radionica namenjen je mladim ženama uzrasta od 15 do 35 godina koje će steći veštine neophodne za prepoznavanje toksičnih obrazaca u vezama, osveštavanje manipulacije i konflikata u partnerskim odnosima, postavljanje ličnih granica, a na samom kraju razumevanje šta su to zdravi partnerski odnosi.

Aktivnosti se sprovode u okviru projekta „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT” Vlade Švajcarske, a sprovode ga Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative.

(Autonomija)