Skip to main content

Naučna mreža kraj velike reke

Autonomija 08. окт 2008.
< 1 min čitanja

Na 25. godišnjoj sesiji Dunavske rektorske konferencije (DRC), održanoj krajem septembra u Budimpešti, za potpredsednicu ove međunarodne univerzitetske mreže izabrana je prof. dr Radmila Marinković-Nedučin, rektorka Univerziteta u Novom Sadu. Time ovaj vojvođanski univerzitet sledeće godine preuzima (jednogodišnje) predsedavanje DRC-om, dok će njegova rektorka postati predsednica. Dunavska rektorska konferencija osnovana 1983, danas okuplja više od 50 univerziteta iz 18 evropskih zemalja, a Srbija se od samog osnivanja pridružila ovoj mreži.

Osnivanje mreže inspirisano je činjenicom da je Dunav jedina velika reka Evrope koja teče u pravcu zapad-istok i, prolazeći kroz deset zemalja na svom 2.888 kilometara dugom putu od Švarcvalda do Crnog mora, na kojem povezuje više od 80 miliona ljudi, predstavlja simbol jedinstva i raznolikosti Starog kontinenta. Zato DRC od početka naglašava važnost multilateralnih oblika saradnje u regionu, posebno insistirajući na razvijanju programa razmene studenata i nastavnika. Podržava model integrisanog univerziteta zasnovanog na institucionalnoj autonomiji, zbog čega je obrazovao radne grupe koje se bave pitanjima univerzitetske legislative, studijskih programa i evaluacije nastavnog i istraživačkog rada.

Ciljevi mreže su podizanje nivoa akademskih performansi, promovisanje mobilnosti, smanjivanje stope ispisa sa studija, kao i troškova visokog obrazovanja. U poslednje vreme Dunavska rektorska konferencija posebno se angažuje na pripremama za formiranje posebnih mreža koje bi spojile nastavne i naučne aktivnosti univerziteta članica radi stvaranja DRC doktorskih studija.

(Dnevnik)