Skip to main content

Narodna stranka: Predloženi zakon omogućava Vulinu da osniva parapolicijske odrede

Info 23. sep 2021.
2 min čitanja

Narodna stranka saopštila je danas da će, ako bude usvojen Nacrt zakona o unutrašnjim poslovima, biti ugrožena bezbednost države i građana, urušena pravna sigurnost i ljudska prava, a pre svega pravo na slobodu govora i privatnost.

„Nacrt zakona omogućava ministru unutrašnjih poslova da određenim organizacijama dozvoli korišćenje imena policije. To je najava formiranja parapolicijskih i paravojnih formacija od strane ministra unutrašnjih poslova Aleksandra Vulina i predsednika Srbije Aleksandra Vučića“, rekao je član Odbora Narodne stranke za odbranu i bezbednost Nikola Lakić

Lakić je dodao da zakon ugrožava Ustavom garantovano pravo građana na privatnost i tako sto će MUP-u daje neograničene mogućnosti neometanog i neprekidnog snimanja svih građana i video nadzora, i to bez odluke ili nadzora suda ili bilo kog drugog organa, a te snimke će moći da svojim tabloidima ili snimcima da ucenjuje građane, kao i do sada.

„Posebno je zabrinjavajuće što će, ako zakon bude usvojen, široka ovlašćenja biti poverena Vulinu, odnosno osobi koja teško kontroliše sebe i svoje postupke, a u isto vreme je i ucenjena zbog saradnje sa kriminalnim klanovima“, dodao je Lakić.

Lakić je naveo da su u nacrtu zakona ostavljene i brojne nedorečenosti, koje su „namerno i svesno napravljene“ kako bi ministar unutrašnjih poslova imao još veća ovlašćenja od onih predviđenih Zakonom o policiji.

„Tako jedna od mogućnosti jeste i postupanje policije u stanju povećanog rizika, gde se ostavljaju široka ovlašćenja ministru unutrašnjih poslova da bez bilo kakvih ograničenja direktno upravlja i komanduje policijom i gde ministar policije bez bilo kakvih ograničenja može da naređuje policiji upotrebu neograničena sile prilikom demonstracija“, rekao je Lakić.

„To je posebno zabrinjavajuće ako se ima u vidu da je sadašnji ministar čovek koji se devedesetih godina javno radovao kada je policija prebijala demonstrante i protiv njih zimi dejstvovala vodenim šmrkovima, a oduševljeni Vulin pitao ’zar je trebalo da ih poliva toplom vodom’“, dodao je Lakić.

Lakić je naveo da Nacrt zakona o unutrašnjim poslovima ugrožava pravo na slobodu govora, jer predviđa drakonske kazne za sve slobodne građane i novinare.

„Osim predviđenih drakonskih kazni, nacrt ostavlja ministru unutrašnjih poslova i mogućnost manipulacije. Predviđene kazne za otkrivanje identiteta službenih lica jesu suprotne Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima i osnovnim slobodama, ali u isto vreme i otežavajuća okolnost za novinarsku profesiju“, rekao je Lakić.

Lakić je dodao nacrt ugrožava dostignute standarde iz oblasti ljudskih prava i krši i osnovne principe Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

(Beta)