Skip to main content

Nacionalni saveti traže dopunu Statuta APV

Autonomija 10. окт 2008.
< 1 min čitanja

Nacionalni saveti manjinskih zajednica uputili su zahtev čelnicima Izvršnog veća i Skupštine Vojvodine da se predloženi statut APV dopuni s tri amandmana, kojima se, između ostalog, predviđa i uvođenje garantovanih mandata za nacionalne manjine. U saopštenju, koje je potpisao koordinator manjinskih nacionalnih saveta Daniel Petrović, predlaže se da se novim statutom manjinskim zajednicama ustanovi pravo na 15 garantovanih mandata u pokrajinskom parlamentu. Po ovom predlogu, način izbora ovih poslanika regulisao bi se posebnom pokrajinskom skupštinskom odlukom.

„Statut, kao osnovni akt AP Vojvodine mora precizno odrediti broj garantovanih poslaničkih mesta nacionalnih manjina APV“, ističe se u saopštenju, uz podsećanje na to da je prošle godine vođena široka javna rasprava na vojvođanskoj političkoj sceni o tom pitanju, ali bez konkretnih rezultata.

Ukoliko bi se ovaj predlog prihvatio, nacionalni saveti sugerišu i promenu člana statuta kojim se reguliše uvođenje institucije saveta nacionalnih zajednica pri Skupštini APV, tako što bi se uneo stav da se „polovina članova saveta bira iz reda poslanika izabranih od pripadnika nacionalnih zajednica koje čine brojčanu manjinu u ukupnom stanovništvu AP Vojvodine“.

Nacionalni saveti predlažu i da se proširi kriterijum na osnovu kojeg se nabrajaju nacionalne zajednice, kako bi se ovaj „spisak“ dopunio i nacionalnim zajednicama Ukrajinaca i Nemaca.

(Dnevnik)