Skip to main content

Nacionalni konvent: Formirati radnu grupu za izradu akta o promeni Ustava

Info 14. јун 2021.
< 1 min čitanja

Nacionalni konvent o EU za Poglavlje 23 apelovao je danas na skupštinski Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo da formira posebnu radnu grupu za izradu akta o promeni Ustava u oblasti pravosuđa.

U pismu upućenom predsedniku parlamenta Ivici Dačiću i predsednici resornog odbora Jeleni Žarić Kovačević, iz Konventa su naveli da formiranje te radne grupe treba da ispuni standarde javnosti rada i transparentnosti kao i da odbor treba da objavi imena članova radne grupe i proceduralna pravila za postupanje kao i da rad na izradi akta o promeni Ustava otvori za zainteresovanu javnost.

„Smatramo da je najvažnije da u radnu grupu budu uključeni najeminentniji profesori ustavnog prava i predstavnici najviših pravosudnih institucija, poput Vrhovnog kasacionog suda, Republičkog javnog tužilaštva, Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca, kao i strukovnih i nevladinih udruženja čiji su ciljevi usmereni na unaređenje položaja pravosuđa i vladavinu prava“, stoji u pismu.

Iz Konventa su podržali predlog Društva sudija Srbije da pre glasanja o aktu o promeni Ustava, skupštinski odbor istovremeno uputi taj dokument i ustavni zakon Savetu Evrope na „zajedničku ekspertizu njegovih savetodavnih tela, Venecijanske komisije, Konsultativnog veća evropskih sudija i Konsultativnog veća evropskih tužilaca“.

„Ovo je naročito važno zbog toga što Ustavni sud Srbije smatra ustavni zakon delom ustava i da se njegova ustavnost ne može ocenjivati„, navodi se u pismu.

Pozvali su posebnu radnu grupu da se „direktno konsultuje“ sa podgrupom za pravosuđe Radne grupe Nacionalnog konventa o EU za Poglavlje 23, koju čine Društvo sudija Srbije, Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, Centar za pravosudna istraživanja CEPRIS, Forum sudija Srbije, Alumni klub Pravosudne akademije, Komitet pravnika za ljudska prava YUCOM, Beogradski centar za ljudska prava, Transparenost Srbija i Evropski pokret u Srbiji.

(Beta)