Skip to main content

Na šta će se trošiti pare Novosađana u 2024. godini: Budžet gotovo pet milijardi manji

Vojvodina 04. dec 2023.
4 min čitanja

"I ove godine se budžet usvaja bez održane javne rasprave, a predlog odluke se pojavio na sajtu grada tačno sedam dana pre sednice Skupštine Novog Sada"

Novosadski budžet za 2024. godinu je za gotovo pet milijardi manji nego ovogodišnji, a novih investicija skoro i da neće biti. Lokalna vlast je predvidela da se u kasi nađe 42,7 milijardi dinara, u šta ulazi i planirani suficit ovogodišnjeg budžeta od oko 2,5 milijarde dinara.

Ipak, može se očekivati da tokom godine uslede rebalansi i da se poveća ceo iznos budžeta, jer u obrazloženju stoji da se očekuje još novca od suficita nakon završnog računa, a moguće je da će i drugi nivoi vlasti prebacivati novac Novom Sadu za neke projekte.

Međutim, dok ne pristignu dotacije sa pokrajinskog i republičkog nivoa, glavna odlike budžeta za 2024. godinu su te da ima znatno manje novca, te da je novih investicija malo i da se fokus stavlja na već započete radove.

I ove godine se budžet usvaja bez održane javne rasprave, a predlog odluke se pojavio na sajtu grada tačno sedam dana pre sednice Skupštine Novog Sada.

Time se nastavlja praksa izbegavanja obaveze da se u raspravu o budžetu uključe i građani.

Prihodi

Uvidom u predloženu odluku o budžetu, vidi se da je smanjenje od gotovo pet milijardi dinara posledica smanjenja transfera iz vojvođanske kase. Slikovitije objašnjeno – ove godine iz pokrajinske kase Novom Sadu prebačeno milijardu i po dinara za obnovu saobraćajnica, a te sume u 2024. nema.

Najveći izvor prihoda budžeta ostaje porez na dohodak – 19,9 milijardi. Od poreza na imovinu grad prihoduje 6,7 milijardi dinara. Ova dva poreska prihoda su uvećana za nekoliko stotina miliona dinara, što nije slučaj sa ostalim poreskim prihodima.

Od doprinosa za uređenje građevinskog zemljišta prihod je 4,6 milijardi dinara, potom sledi 2,5 milijardi dinara od suficita, pa 2,3 milijarde od prodaje imovine i 1,8 milijarde od prodaje dobara i usluga.

Transferi od drugih nivoa vlasti za narednu godinu planirani su u visini od oko 1,9 milijardi dinara. To je znatna razlika u odnosu na 4,5 milijardi dinara koliko se „slilo“ u ovoj godini. Međutim, podsećamo, i dalje postoji mogućnost da se ta suma uveća.

Republika Srbija iz budžeta Novom Sadu za 2024. isplaćuje u paru isti iznos kao i za 2023. godinu, odnosno 918.682.241 dinar. Začuđujuće je da ovaj iznos ostaje isti, imajući u vidu ekonomsku situaciju, inflaciju.

Takođe, gradska vlast u narednoj godini, zasad, ne planira nova zaduživanja, dok je ove godine zadužila Novi Sad za 1,4 milijarde dinara.

Rashodi

Sa strane rashoda, budžet grada takođe ima smanjenja, sem u delu koji se odnosi na izdvajanja za plate koje su veće za oko 10 odsto, što je i posledica predviđenog povećanja zarada u javnom sektoru za toliki iznos u januaru. Po tom osnovu za primanja i troškove 4.057 ljudi na platnom spisku, iz gradske kase će otići 6,8 milijardi dinara, što je za oko milijardu dinara više nego 2023. godine.

Ostali rashodi su na sličnom nivou i tu preovlađuje davanje nekoliko milijardi dinara javnim preduzećima, kako kroz subvencije, tako i kroz razne programe.

Po osnovu subvencija za javna preduzeća biće izdvojeno 2,9 milijardi dinara, što je manje za oko 900 miliona dinara nego ove godine. Razlog tome je što su umanjene kapitalne subvencije GSP-u, koje su poticale iz zaduživanja. Ni u 2024. godini, baš kao ni u 2023. godini, verovatno neće biti kupljeni novi autobusi za GSP. Deset električnih autobusa koji su stigli ove godine su predmet nabavke iz 2019. i kupljeni su iz kredita Evropske banke za obnovu i razvoj.

Osim direktnih subvencije, javna preduzeća će dobiti bar 5,3 milijardi dinara kroz razne programe u kojima su direktno angažovana, a to su poslovi na održavanje javne rasvete, zelenila, čistoće, pijaca, groblja, zoohigijene… Takođe, novac će u javna preduzeće biti prebačen i kroz druge poslove koje obavljaju za grad, ali se oni ne vode kao subvencije ili programi održavanja.

Zanimljivo je da se u budžetu za 2024. po prvi put pominje i novo Javno-komunalno preduzeće „Regionalni centar za upravljanje otpadom“ sa subvencijom od pet miliona dinara. Ovo preduzeće Novi Sad treba da formira sa lokalnim opštinama kako bi se upravljalo sa regionalnom deponijom.
Socijala i obrazovanje

Pojedinačno, od svih korisnika budžeta, najviše sredstava, gotovo 10 odsto, ide za Predškolsku ustanovu „Radosno detinjstvo“ i to 4,6 milijardi dinara, od čega je oko dve i po milijarde plate zaposlenih. Za pokrivanje troškova besplatnog boravka sve dece izdvaja se 870 miliona dinara.

Suprotno željama roditelja, Novi Sad u narednoj godini neće povećati sumu koja se izdvaja za subvencionisanje boravka dece u privatnim vrtićima. Biće izdvojeno 643,2 miliona.

Iako je bilo priče da se razmišlja o plaćanju svih udžbenika za osnovce, to se neće dogoditi, pa će i u narednoj godini biti kupljene knjige za đake prvake.

Izdvajanja za socijalu i zdravlje u sledećoj godini ostaju na sličnom nivou kao i u 2023. – više od tri milijarde dinara.

Investicije

Kada je u pitanju kapitalna potrošnja, predviđeno je izdvajanje 12,5 milijardi, što je za četiri milijarde dinara manje nego u 2023. Kada se oduzmu kapitalni troškovi, za kapitalne investicije ostaje 9,2 milijardi dinara.

Ovo umanjenje ima za posledicu i to da u budžetu za 2024. gotovo da nema nijedne nove, veće investicije, već se radi o nastavku radova na započetim projektima. Najveća ulaganja su za projekte koji se rade u saradnji sa AP Vojvodinom, pa tako se izdvaja 661 milion za uređenje Almaškog kraja, 256,9 miliona za park kod Spensa. Tu su i radovi na fiskulturnoj sali Gimnazije „Laza Kostić“, novoj školi na Jugovićevu, te 87 miliona za izgradnju pešačke staze na kanalu Dunav-Tisa-Dunav.

Nastaviće se izdvajanja za rekonstrukciju stadiona Novog Sada, kanalizaciju u Rumenci, bazen u Futogu, parterno uređenje centra grada. Takođe, manje vrednosti će se izdvojiti za ranije najavljene projekte izgradnje Botaničke bašte, pešačko-biciklističkog mosta na stubovima buvšeg mosta Franca Jozefa, atletsku dvoranu sa stadionom…

(Radio 021, foto: Autonomija)