Skip to main content

MASA: Skandalozna odluka o prekidu školske godine

Info 04. јун 2023.
< 1 min čitanja

"Ovakve odluke su naročito štetne u kriznim situacijama, kada je većini ljudi potrebna sigurnost"

Mreža akademske solidarnosti i angažovanosti (MASA) osudila je stihijsko i ad hok donošenje odluke o iznenadnom i naglom okončanju tekuće školske godine, dve nedelje pre planiranog kraja.

Kako navode, ovakve odluke su naročito štetne u kriznim situacijama, kada je većini ljudi potrebna sigurnost i relativno predvidiva, organizovana bliska budućnost.

– Nagli prekid školske godine nosi sa sobom ogromne organizacione probleme, kako u vezi sa nastavnim planom i programom i ocenjivanjem, tako i u privatnim životima porodica učenika i nastavnika. Jedna od veština koju učenici stiču tokom obrazovnog procesa jeste važnost planiranja i organizovanja, u vezi sa praćenjem nastave, učenjem, sticanjem radnih navika. Stihijsko donošenje odluka od strane državnog vrha koje menja planove svih učesnika u obrazovnom procesu je potpuno suprotno onome što učenike pokušavamo da naučimo – ističe se u saopštenju.

Kako dodaju, naročito zabrinjava način obaveštavanja nastavnika i učenika o ovoj odluci, pošto je većina njih o tome saznala iz medija, a tek kasnije dobila zvanično saopštenje, što je, kako ističu, skandalozno.

MASA zahteva da se objavi datum i zapisnik sa sednice Ministarstva prosvete na kojoj je odluka o naglom okončanju školske godine donesena. Da se objavi na čiji predlog je pomenuta odluka donesena i koji su argumenti za tu odluku.

Pored toga, MASA poziva sve zaposlene u školama, učenike kao i njihove roditelje, da se usprotive donetoj odluci i da zahtevaju da se školske aktivnosti završe u planiranom roku, na organizovan i uređen način.

(Danas)