Skip to main content

Makedonija ograničila pristup abortusu

Jugoslavija 11. jun 2013.
< 1 min čitanja

Uprkos izuzetno negativnim reakcijama javnosti, makedonsko Sobranje je usvojilo Zakon o prekidu trudnoće koji podrazumijeva ograničen pristup abortusu.

Tačnije, abortus će u Makedoniji od sada biti dozvoljen samo jedanput godišnje, a drugi abortus žena će moći dobiti samo ukoliko se utvrdi da trudnoća predstavlja opasnost po život žene, ili ukoliko ljekari utvrde da bi se dijete rodilo sa teškim tjelesnim ili duševnim nedostacima, te u slučaju silovanja ili rodoskrvnuća.

Osim toga, ukoliko žena želi prekinuti trudnoću nakon 10. sedmice, moraće imati odobrenje od prvostepene komisije za prekid trudnoće, koju će formirati ministar za zdravstvo u svakoj medicinskoj ustanovi u kojoj se abortus vrši.

Zvanično, u Makedoniji se godišnje obavi oko 6.000 abortusa, ali se smatra da je ukupan broj, u koji ulaze brojke iz privatnih ginekoloških ordinacija, i do 30.000 abortusa. U posljednje vrijeme, u ovoj zemlji na snazi je kampanja za povećanje nataliteta.

Međutim, ograničavanje, gotovo zabrana abortusa, krši osnovna ljudska prava i slobode, a pored toga kosi se i s najnovijim medicinskim standardima, smatraju brojne nevladine organizacije koje su ponukane ovim pitanjem organizovale proteste prethodnih dana.

„Dokazano je da ovakav tip zakona samo povećava broj crnih, sivih ili nelegalnih abortusa koji mogu završiti sa smrtnim posljedicama”, kaže za Radio Slobodna Evropa Neda Korunovska iz nevladine organizacije Reaktor.

Nevladin sektor u Makedoniji će nastaviti raditi na opozivu ovog zakona pred institucijama predsjednika države i Ustavnog suda i zalagaće se za donošenje novog zakona, najavljeno je.

Ministar zdravstva Nikola Todorov, pak, smatra da se novim zakonom uopšte ne zabranjuje abortus u Makedoniji, niti se na bilo koji način ograničava pravo izbora žena, već da se samo mijenjaju neke ideološke odredbe. Štaviše, Todorov kaže da je zakon jedan od najliberalnijih u Evropi.

(Radio Sarajevo)