Skip to main content

Mađarski pokret: Zašto je sa table sa imenima Subotice i Palića nestao naziv na mađarskom

Aktuelno 27. avg 2018.
2 min čitanja

Predsedništvo Mađarskog pokreta zatražilo je danas od gradonačelnika Subotice Bogdana Labana i predsednika Skupštine grada Tivadara Bunforda da saopšte ko je odgovoran zato što su promenjene višejezične table sa nazivima Subotice i Palića, sa kojih je nestao naziv tih mesta na mađarskom jeziku, a ostao samo naziv ispisan ćirilicom i latinicom.

Mađarski pokret je u saopštenju za javnost precizirao da je na putu između Subotice i Palića promenjena dosadašnja tabla sa nazivima naseljenih mesta i da su na njihova mesta postavljene table na kojima su ispisani samo izrazi „Subotica” – „Subotica” i „Palić” – „Palić” – a ne i izrazi „Szabadka“ i „Palics“, koji su se do sada tamo nalazili.

“Svesni smo toga da table niste vi zamenili. Znamo da na table niste vi ispisali gore spomenute izraze, štaviše, niste vi naručili izradu novih tabli. Jasno nam je, međutim, a na to želimo i vas podsetiti, da vi snosite svu odgovornost za funkcionisanje grada, a unutar toga i političku”, navodi se u saopštenju za javnost.

Mađarski pokret je podsetio čelnike grada da je članom 3. Statuta grada Subotice određeno da je naziv grada na mađarskom jeziku Szabadka, a u članu 2. Statuta su određeni nazivi naseljenih mesta na mađarskom jeziku, pa je utvrđen i naziv drugospomenutog naselja na mađarskom Palics.

Podsetili su i da u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina, na teritoriji gde procenat pripadnika nacionalne manjine dostiže 15 odsto, jezik te manjine je u službenoj upotrebi, a nazivi jedinica lokalne samouprave, naseljenih mesta, trgova i ulica i drugi toponimi ispisuju se i na jeziku dotične nacionalne manjine, prema njenoj tradiciji i pravopisu,

Zatražili su od Labana i Bunforda da utvrde ko je odgovoran za zamenu table sa nazivima naseljenih mesta i da saopšte javnosti koje će sankcije snositi odgovorno lice.

“Koristimo priliku da vam skrenemo pažnju na to da na putevima širom područja grada – počev od raskrsnica na auto-putu, pa do puteva najniže kategorije – na značajnom broju mesta ima primera za to da nazivi naseljenih mesta nisu označeni na način kako je to Statutom propisano. S obzirom da ste vi prvi čelnici jednog višenacionalnog, pa stoga i višejezičnog grada, pozivamo vas da preduzmete mere da se jezička prava nacionalnih manjina u potpunosti ostvaruju i u ovom pogledu”, piše u saopštenju.

(Autonomija)