Skip to main content

“Linglong” ispušta otpadne vode u Begej, nedaleko od rezervata “Carska bara”

Vojvodina 02. avg 2022.
2 min čitanja

"Postavljene cevi unutrašnjeg prečnika 1.600 mm"

Građanski preokret objavio je video snimak na kom se vidi da fabrika “Linglong” ispušta otpadne vode direktno u reku Begej. Kako navode u saopštenju, oni su na još prošle godine upozoravali na to da se “kineska fabrika autoguma Linglong kod Zrenjanina povezuje cevima velikog prečnika direktno s rekom Begej”.

Ovo je, kako ističu, naročito problematično jer se na dva kilometra nizvodno nalazi Specijalni rezervat prirode “Carska bara”, zatim ušće Begeja u Tisu, dok je na desetak kilometara dalje je ušće Tise u Dunav.

“Za sada se kroz postavljene cevi i prokopane kanale ispuštaju otpadne vode s gradilišta Linglonga, a izvesno je da će tuda oticati celokupan tečni otpad kada počne proizvodnja autoguma, što će izazvati ekološku katastrofu”, naglašava Građanski preokret.

Dodaju da je Grad Zrenjanin nedavno najavio izgradnju postrojenja za preradu otpadnih voda, a taj posao poverio arapskoj firmi Metito.

“Ugovoreni kapacitet postrojenja je samo 25 hiljada kubnih metara vode na dan, iako je Studija izvodljivosti za upravljanje otpadnim vodama iz 2015. godine utvrdila da je za Zrenjanin potreban prečistač kapaciteta između 38 i 51 hiljada kubnih metara vode po suvom vremenu, a između 45 i 58 hiljada kubnih metara vode po kišnom vremenu. Studija iz 2015. godine nije obuhvatila potrebe gigantskog postrojenja kakava je fabrika autoguma Linglong”, objašnjavaju.

Kako navode, “Linglong” je postavio cevi unutrašnjek prečnika 1.600 mm u zemlju, od svoje fabrike ka reci Begej.

“Kroz cevi ovolikog profila može da protekne 4,5 m3/s tečnosti slične specifične težine kao voda, odnosno 389 hiljada kubnih metara na dan. Izvesno je da tretman tih otpadnih tečnosti uopšte nije predviđen – ni sada ni u budućnosti, kroz najavljeni gradski prečistač”, zaključuje Građanski preokret.

Inače “Linglong” dobio je saglasnost na Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu u kojoj se, između ostalog, navodi da će se otpadne vode sa lokacije odvoditi zasebnim kanalizacionim mrežama za atmosferske vode, sanitarno-fekalne i tehnološke otpadne vode za koje je predviđen predtretman izgradnjom uređaja za primarno prečišćavanje otpadnih voda.

Podsetimo, Građanski preokret još sredinom prošle godine tužio je Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj i tražio poništavanje građevinske dozvole izdate kompaniji Linglong za izgradnju objekata u okviru fabrike automobilskih guma u Zrenjaninu.

(Radio 021, foto Građanski preokret)