Skip to main content

Formirana prva Platforma civilnog društva za socijalno uključivanje Roma i Romkinja

Info 02. avg 2022.
< 1 min čitanja

"Ogroman korak ka formalizovanju učešća romskih organizacija civilnog društva u kreiranju politika"

Formirana je danas prva Platforma civilnog društva za socijalno uključivanje Roma i Romkinja, koju čini 37 takvih organizacija.

“Platforma je deo dijaloga koji će se permanentno odvijati između organizacija civilnog društva i predstavnika javnih vlasti, nezavisnih tela, Koordinacionog tela za unapređenje položaja i socijalnog uključivanja Roma i Romkinja u Srbiji i onih kojima je misija da neposredno rade sa građanima”, ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Gordana Čomić, saopštila je nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ).

Platforma je iniciralo ovo ministarstvo, podržao program Nemačke razvojne saradnje “Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji” koji realizuje GIZ.

Šef odeljenja za privrednu saradnju nemačke ambasade Kristijan Šiling istakao je da je uključivanje romskih organizacija civilnog društva od suštinskog značaja za Srbiju na njenom putu ka prosperitetnom i inkluzivnom društvu.

“Uspostavljanje Platforme civilnog društva za socijalno uključivanje Roma i Romkinja je ogroman korak ka formalizovanju učešća romskih organizacija civilnog društva u kreiranju politika. Uključivanje Roma je od suštinskog značaja za uspeh Strategije za inkluziju Roma”, izjavio je Šiling.

Direktorka GIZ u Srbiji Daniela Funke izjavila je da socijalna inkluzija predstavlja jedan od najtežih zadataka za svako društvo, jer zavisi od interakcije svih oblasti života i sektora.

“Socijalna inkluzija Roma i Romkinja je jedan od najvažnijih preduslova na putu Srbije da postane istinski otvorena i demokratska zemlja koja je zasnovana na principima ciljeva održivog razvoja. Srbija je usvojila jednu od retkih Nacionalnih strategija za inkluziju Roma u Evropi”, rekla je Funke.

(Beta, foto: Pixabay)