Skip to main content

Kreditna linija za nabavku poljoprivredne mehanizacije

Info 06. sep 2010.
2 min čitanja

Garancijski fond Vojvodine raspisao je konkurs za odobravanje dugoročnih kredita za nabavku poljoprivredne mehanizacije namenjen malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima i zemljoradničkim zadrugama.
 
Direktorka Garancijskog fonda Teodora Vlahović rekla je na konferenciji za novinare da je za realizaciju konkursa opredeljen garantni potencijal fonda u iznosu od 150 miliona dinara i kreditna linija Razvojne banke Vojvodine u iznosu od 100 miliona.
 
Do 30. novembra za ove kredite mogu konkurisati registrovana poljoprivredna preduzeća iz Vojvodine koja se bave primarnom proizvodnjom više od dve godine, imaju završni račun veći od 10 miliona dinara, posluju sa dobitkom i nisu bila u blokadi duže od 15 dana. 
 
Po ovom konkursu garancije se izdaju za kredite iz sredstava Razbvojne banke, kao i krediti koji su sufinasirani u visini od 40 odsto preko sredstava Ministarstva poljoprivrede.
 
Direktorka Direkcije za upravljanje poslovnim projektima Razvojne banke Jelena Cvjetan rekla je da je po prvom modelu minimalan iznos kredita milion, a maksimalan 15 miliona dinara.
 
Fiksna nominalna kamatna stopa iznosi 7,5 odsto na godišnjem nivou, sa rokom otplate od sedam godina i grejs periodom do 15. juna 2011. Naknada za obradu kreditnog zahteva je jedan odsto od iznosa odobrenog kredita.
 
Kredit uz subvenciju Ministarstva poljoprivrede daje se sa rokom otplate od pet godina, a može minimalno iznositi 10.000, evra, dok je maksimalan iznos 150.000 evra.
 
Fiksna nominalna kamatna stopa je 7,5 odsto na godišnjem nivou na 60 odsto iznosa kredita koja se obračunava do isteka prve tri godine otplate. Poslednje dve godine otplate kredita su bez kamate i odnose se na 40 odsto preostalog iznosa.
 
Period mirovanja otplate kredita je do 15. juna 2011. godine, a korisnici plaćaju i naknadu za obradu kreditnog zahteva u iznosu od 1,8 odsto od kredita odobrenog iz sredstava Razvojne banke.
 
Kako je danas najavljeno, aktuelna kreditna linija Razvojne banke i Garancijskog fonda namenjena individualnim proizvođačima za bavku poljoprivredne mehanizacije biće otvorena do kraja septembra.
 
Od početka marta Razvojna banka odobrila je 48 ovakvih kredita i plasirala preko milion evra. Kupovani su uglavnom traktori, a svi korisnici opredelili su se za model kreditiranja uz subvenciju Ministarstva poljoprivrede.

(Beta)