Skip to main content

Korhec: Odluka Ustavnog suda ispravna, ali se ne poštuje Ustav

Info 09. apr 2008.
2 min čitanja

Tamaš KorhecVojvođanski sekretar za nacionalne manjine Tamaš Korhec izjavio je da je Ustavni sud, sa pravnog aspekta, doneo ispravnu odluku da i strankama i koalicijama manjina za overu izborne liste treba 10.000 potpisa, kao i svima ostalima.
Korhec je agenciji Beta, međutim, rekao da istovremeno Skupština Srbije nije poštovala Ustav Srbije i nije, u skladu sa ustavom, promenila izborne zakone, kako stranke i koalicije manjina ne bi bile diskriminisane.
„Što se tiče pravnog stanovišta, Ustavni sud nije mogao da donese drugačiju odluku“, rekao je Korhec.
Ustavni sud Srbije obustavio je juče primenu odluke Republičke izborne komisije (RIK) da je nacionalnim manjinama potrebno najmanje 3.000 sudski overenih potpisa birača za podnošenje izborne liste.
Korhec je kazao da je RIK u januaru prošle godine, kada je donela odluku da strankama i koalicijama manjina treba 3.000 umesto 10.000 potpisa, zapravo preuzela ulogu zakonodavca, što je nedopustivo, makar je ta odluka bila doneta za pozitivne ciljeve.
Prema njegovim rečima, čitav slučaj ima i „drugu stranu medalje“.
Objasnio je da Skupština Srbije nije uskladila Zakon o izboru narodnih poslanika sa ustavom, koji propisuje da nacionalne manjine moraju da budu pozitivno diskriminisane.
Inicijativu pred Ustavnim sudom za ocenu ustavnosti odluke RIK-a da je i manjinama kao i drugim podnosiocima izbornih lista potrebno 10.000 overenih potpisa, podneli su poslanici Srpske radikalne stranke (SRS).
Korhec je upitao zašto SRS i druge stranke nisu u Skupštini Srbije i pred Ustavnim sudom pokrenule pitanje izmene Zakona o izboru narodnih poslanika.
„Kako je moguće da 10.000 potpisa za overu liste treba da skupi i, recimo, Romska partija i Demokratska stranka ili koalicija stranaka? To je zapravo diskriminacija i protivna je ustavnoj odredbi koja garantuje zastupljenost manjina u skupštini“, naveo je Korhec.
Rešenje o pokretanju postupka za ocenu ustavnosti tih odredaba Zakona o izboru narodnih poslanika Ustavni sud će dostaviti Skupštini Srbije na odgovor, a rok za dostavu odgovora je 15 dana od dana prijema rešenja Ustavnog suda.
Korhec je još skrenuo pažnju da je Ustavni sud doneo takvu odluku u finišu predizborne kampanje.
„Još je jedino sreća u nesreći što nijedna stranka nacionalnih manjina još uvek nije predala izbornu listu. Jer tek bi onda nastala neposredna šteta i ugrožavanje stečenih manjinskih prava“, kazao je Korhec.
Ocenio je da će sada u velikoj meri biti otežano učestvovanje strankama nacionalnih manjina na izborima.

(Beta)