Skip to main content

Koalicije i gubljenje identiteta

Autonomija 13. апр 2008.
< 1 min čitanja

Tomislav ŽigmanovSa izuzetkom Mađarske koalicije, stranke nacionalnih manjina uglavnom su sklopile koalicione sporazume sa većim srpskim strankama. Sve češće se mogu čuti opaske da na taj način nacionalne zajednice počinju da gube svoj identitet.
Prema oceni političkog analitičara Tomislava Žigmanova, teško je dati nedvosmislen odgovor na pitanje u kojoj meri takve koalicije oduzimaju od nacionalne samosvesti. On kaže da činjenica da političke organizacije nacionalnih manjina za učešće na republičkim izborima ponovo treba da sakupe 10 000 potpisa dovodi do toga da su manje zajednice, kao na primer rumunska, rusinska, slovačka, albanska i u velikoj meri i hrvatska – primorane na savez sa srppskim strankama. Istovremeno, nije svejedno sa kime stupaju u koaliciju, u kojoj meri mogu da u okviru saveza ostvaruju svoje programe, odnosno, u kolikoj meri srpski koalicioni partneri ispunjavaju obećanja koja su im dali – istakao je Žigmanov.
Petar Kuntić, predsednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini, koji se priključio Koaliciji za evropsku Srbiju predvođenu Demokratskom strankom, rekao je da se primedbe vezane za gubljenje nacionalnog identiteta Hrvata , zapravo, upućuju na račun DSHV-a. Kuntić je izrazio uverenje da sa političkim sporazumom sa Demokratskom strankom ovdašnja hrvatska nacionalna zajednica neče ništa izgubiti od samosvojsnosti.

(www.vajdasagma.info)