Skip to main content

Janković: Romi mnogo češće izloženi diskriminaciji

Građani 11. okt 2022.
2 min čitanja

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković izjavila je da je diskriminacija i dalje česta pojava i da su “naši sugrađani Romi mnogo češće izloženi diskriminaciji”.

„Sada u ovo novo digitalno doba otvorio se novi kanal komunikacije na društvenim mrežama i drugim kanalima gde često, pod velom anonimnosti, možete da istresete sve ono što mislite o nekom drugom i drugačijem, sve od sitnog dobacivanja preko ponižavajućeg i uvredljivog postupanja pa do govora mržnje i njegovih ekstremnih oblika“, rekla je Janković na konferenciji „Prevencija i zaštita od diskriminacije Roma i Romkinja“.

Ona je naglasila kako i dalje svedočimo da se „Romi mnogo češće pominju u negativnom kontekstu, ređi su slučajevi pozitivnih i dobrih priča koje pomeraju stvari“.

Janković je navela da se i dalje beleže slučajevi segregacije romske dece u školama, ali ređe nego ranije.

Romi su, po njenoj oceni, mnogo češće izloženi svim oblicima diskriminacije, dok socijalna distanca blago raste.

Janković je rekla da je institucija Poverenika od osnivanja do danas dobila 500 pritužbi zbog diskriminacije Roma.

Najviše pritužbi šalju organizacije civilnog društva, naročito zbog diskriminatornih izjava i uvredljivih komentara.

Janković je najavila da će u saradnji sa Evropskim centrom za prava Roma i Vojvođanskim romskim centrom institucija Poverenika organizovati kampanju „Romi protiv rasizma“ u okviru koje će obići više mesta u Srbiji i razgovarati sa Romima u njihovim naseljima, a radiće i sa većinskim stanovništvom, posebno sa decom školskog uzrasta, jer je to, kako je navela, način da se predrasude i negativni stereotipi najbrže otklone.

„Najvažnije je decu od početka učiti o vrednostima ravnopravnosti, međusobnog poštovanja i razumevanja i poštovanja ljudskih prava uz kontinuiranu edukaciju svih ostalih aktera u društvenim zajednicama uključujući i organe javne vlasti koji često ne razumeju dovoljno šta znači diksriminacija ili antidiskriminacija“, poručila je Janković.

Ona je, povodom Međunarodnog dana devojčica, koji se obeležava danas, rekla da su devojčice Romkinje među najranjivijim društvenim grupama i žive u mnogo težim životnim okolnostima, kao i da o njihovim pravima, pa i o životima često odlučuju muški članovi porodica, uglavnom muževi.

Janković je navela da je u romskoj populaciji i dalje izražen problem ranih brakova.

Ona je rekla da će se institucija Poverenika u budućnosti koncetrisati na tržište rada, obrazovanje i otkalnjanje negativnih stereotipa.

Pokrajinski zaštitnik građana Zoran Pavlović rekao je da maloletnički brakovi između Roma i Romkinja nisu stvar romske kulture, niti stvar romske tradicije, već stvar koja je iznuđena.

On je rekao da su na osnovu rezultata istraživanju koje su sproveli, a odnosi se na maloletničke trudnoće, zaključili da zbog nepostojanja koordinacije svih delova sistema, kao što su obrazovne ustanove, ustanove zdravstvene i socijalne zaštite, nema adekvatne podrške maloletnim trudnicama.

Pavlović je istakao da bi trebalo da se što više radi preventivno i da se maloletničke trudnoće svedu na minimalnu meru.

Direktor Evropskog centra za prava Roma Đorđe Jovanović rekao je da su u većini evropskih zemalja, u kojima žive Romi, zabeleženi slučajevi diskriminacije.

On je naveo da se u nekim zemljama koje su prepoznate kao države sa visokim standardom ljudskih prava krše prava Roma i kao primer naveo Švedsku, gde je otkriveno da je policija imala “tajni spisak svih Roma i Romkinja koji žive u Stokholmu”.

Predstavnica Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju (GIZ) Tanja Jovanović rekla je da je jedna od ključnih komponenata Nemačke razvojne saradnje antidiskriminacija.

Ona je posetila da se već tri godine realizuje projekat „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa“, koji će biti završen u martu sledeće godine.

Jovanović je najavila da je u toku kreiranje novog ciklusa, koji će početi 1. aprila 2023. godine i trajaće od tri do četiti godine, a foku će biti antidiskriminacija.

(FoNet)