Skip to main content

Istraživanje: Na fakultetima potrebno uvesti mehanizme za edukaciju i prevenciju seksualnog nasilja

Građani 31. maj 2022.
2 min čitanja

Na fakultetima je potrebno uvesti različite edukativne i preventivne mehanizme, kako bi se što efikasnije stalo na put seksualnom uzemiravanju i ucenjivanju na univerzitetima u Srbiji, rečeno je danas na predstavljanju istraživanja o percepciji problema seksualnog uznemiravanja i ucenjivanja među studentima i zaposlenima.

Istraživačice su preporučile uvođenje vršnjačkih savetnika za studente i studentkinje na temu seksualnog uznemiravanja i ucenjivanja, zatim uvođenje obavezne edukacije i studenata i zaposlenih o toj temi, obučavanje zaposlenih i studenata za pružanje podrške žrtvama, kao i formiranje i promovisanje rada tima za podršku žrtvama.

Neprimereni pogledi, dobacivanje, neželjeni prilasci, neželjene poruke na društvenim mrežama, snimanje mobilnim telefonima su kanali koje studentkinje prepoznaju kao mesta sa kojih stižu uznemirujuće poruke, a dominantan kanal su društvene mreže, rečeno je na predstavljanju istraživanja.

“Studentkinje ne znaju kome da se obrate na pomoć i dominantno je njihovo uverenje da ne bi naišle na razumevanje. Seksualno uznemiravanje i ucenjivanje latentno prožima svakodnevni život devojaka, od petog razreda osnovne škole”, rečeno je na predstavljanju.

Dodale su da nemaju poverenja da razgovaraju sa svojim roditeljima i studentkinje tvrde da niko od profesora s njima nije razgovarao.

Kako su objasnile, mladići su i te kako senzibilisani i upoznati sa pojmom seksualnog uznemiravanja i ucenjivanja, ali, i oni navode da su naviknuti na ćutanje.

Na Filozofskom fakuzltetu u Novom Sadu već godinu dana postoji pravilnik koji se bavi ovom temom, kazala je dekanica tog fakulteta Ivana Živančević Sekeruš.

Ona je navela da pravilnik koji je izrađen ima u sebi ključnu reč “prevencija”.

“Vrlo je rečita tišina i odsustvo nekih fakulteta na ovoj promociji. Ali, to što su samo dva fakulteta učestvovala u istraživanju, ne znači da ostali nemaju problem sa seksualnim uznemiravanjem i ucenjivanjem”, kazala je dekanica.

Prema njenim rečima, nakon što je na Filozofskom fakultetu usvojen pravilnik, i Beogradski univerzitet je usvojio krovni pravilnik koji tretira ovu temu.

Pokrajinski sekretar za nauku Zoran Milošević rekao je da su studentkinje dvostruko više izložene nasilju nego studenti.

“Ne sme se razmišljati na način: proći će samo od sebe, valjda se neće desiti. Na univerzitetu nema mesta nasilju, koje dovodi do gubitka samopoštovanja”, kazao je Milošević.

Istraživanje je deo projekta „Bezbednost i poverenje za sve: percepcija problema seksualnog uznemiravanja i ucenjivanja među studentima i zaposlenima na Filozofskom fakultetu i Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja“

Istraživanje je obuhvatalo organizovanje fokus grupa sa studentkinjama i studentima, kao i anketno istraživanje sa studentima i zaposlenima sa Filozofskog fakulteta i Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu.

Istraživanje je sprovedeno od februara do maja 2022. godine.

(Autonomija)