Skip to main content

Inicijativa za samoraspuštanje Nacionalnog saveta Mađara

Autonomija 28. авг 2008.
< 1 min čitanja

Pet novosadskih nevladinih organizacija iz redova vojvođanskih Mađara pokrenulo je inicijativu o samoraspuštanju Nacionalnog saveta mađarske manjine, zbog toga što mu je mandat istekao pre gotovo dve godine, uz predlog da se potom izabere privremeni nacionalni savet.
U zajedničkom saopštenju inicijatora ove ideje, navodi se da je Nacionalni savet mađarske manjine od 22. septembra 2006. godine nelegalan i da za „nezakonitu aktivnost“ tog saveta i njenog predsednika treba naći hitno rešenje. U nedostatku odgovarajućeg zakonskog propisa, pruža se jedna jedina mogućnost – da se Nacionalni savet mađarske manjine samoraspusti i da se izabere novo telo ovlašćeno principima mađarske autonomije – ocenjuje pet mađarskih nevladinih organizacija.
U saopštenju se iznosi i ocena da Skupština Srbije kontinuirano krši zakon time što je propustila da zakonski reši pitanja manjina, odnosno zbog toga što nije donela zakon o nacionalnim savetima, a odgovornost za takvo stanje je pripasana i dvojici političara oz redova mađarske zajednice – predsedniku Nacionalnog saveta mađarske manjine Laslu Joži i pokrajinskom sekretaru za pitanja manjina Tamašu Korhecu.
Organizacije koje su se javnosti obratile sa svojom inicijativom za samoraspuštanje manjinskog saveta navele su da će, u slučaju da do sredine septembra ne bude inicijatora za sproveđenje te ideje, one same sazvati „one za koje smatraju da su zainteresovani“. Sa sadržinom svog predloga, inače, obavestili su i Svetozara Čiplića, ministra za ljudska i manjinska prava, kao i mađarske predstavnike u telima Evropske unije.

(www.vajdasagma.info)