Skip to main content

IGK proziva Tužilaštvo BiH: Šta je s prijavama negiranja genocida?

Jugoslavija 10. dec 2022.
2 min čitanja

"Kad je život boraca za ljudska prava ugrožen, onda smo svi ugroženi"

Na Dan ljudskih prava, Institut za istraživanje genocida Kanada (IGK) poziva Tužilaštvo BiH da hitno obradi više od 40 prijava podnesenih protiv negatora genocida i negatora države BiH.

Više od godinu od stupanja Zakona o dopuni Krivičnog zakona BiH nema nijedne optužnice za negiranje genocida, zločina protiv čovječnosti ili ratnih zločina utvrđenih pravosnažnim presudama međunarodnih i nacionalnih sudova. Minimum koji treba uraditi Tužilaštvo BiH prema žrtvama je procesuiranje negatora genocida.

IGK odaje počast svim ljudima i organizacijama koji neumorno rade na promoviranju ljudskih prava i sloboda.

Potpisivanjem Opće deklaracije o ljudskim pravima (1948. godine) po prvi puta u povijesti čovječanstva priznato je pravo svih ljudi na „život, slobodu i sigurnost… bez ikakvih razlika“ i pri tome udaren kamen temeljac za Međunarodni dan ljudskih prava. Opća skupština UN-a proglasila je 10. decembar kao Dan ljudskih prava, kako bi se usmjerila pozornost „naroda svijeta“ na Opću deklaraciju o ljudskim pravima kao zajedničko mjerilo postignuća za sve narode i sve države.

Ljudska prava su osnova slobode i mira, razvoja i pravde i predstavljaju centralni dio rada Ujedinjenih nacija. Svuda u svijetu ljudska prava i pravna država su na udaru. Obaveza svih članica UN je da štite osnovna ljudska prava i slobode, da spriječe kršenje ljudskih prava, te da stvore uslove u kojima će se poštovati prava svih građana.

Agresija i genocid u BiH su bili, jesu i bit će još dugo strašna kušnja za načela upisana u Povelju Ujedinjenih nacija. Agresija i genocid u BiH su pokazala da su ljudska prava kršena i ugrožena, te da ne postoje adekvatni mehanizmi za zaštitu ljudskih prava i sloboda. Univerzalnom deklaracijom o ljudskim pravima Ujedinjene nacije su prihvatile stajalište da su ljudska prava univerzalna vrijednost i nisu uslovljena nacionalnom, vjerskom ili nekom drugom pripadnošću.

Kad je život boraca za ljudska prava ugrožen, onda smo svi ugroženi. Kad glasovi boraca za ljudska prava zašute, pravde nema, krivda vlada. Na Dan ljudskih prava neka nam svima budu inspiracija, borci za zaštitu ljudskih prava koji svojim radom čine naš svijet ljepšim, mirnijim, slobodnijim. I ne zaboravimo da svako od nas može biti borac za ljudska prava i slobode. Koristite svoju slobodu za promociju sloboda drugih. Samo zajedno možemo spriječiti nove genocide.

Danas odajemo počast svim ljudima i organizacijama koji neumorno rade na promoviranju ljudskih prava. Posebno odajemo počast aktivistima i braniteljima ljudskih prava koji neumorno rade za istinu o agresiji i genocidu u BiH i pravdi za žrtve tih zločina.

(Politički.ba)