Skip to main content

Hrvatski sabor prihvatio rješenje za "Švicarce"

Ekonomija 19. сеп 2015.
< 1 min čitanja

Hrvatski je sabor u petak jednoglasno prihvatio izmijene zakona o potrošačkom kreditiranju te o kreditnim institucijama, temeljem kojih će se krediti vezani uz švicarski franak konvertirati u eure.
Konverzija će se provesti tako da se početno odobrena glavnica kredita denominirana u francima pretvori u eure po tečaju koji je bio primjenjiv na dan isplate kredita, a početno ugovorena kamatna stopa u „švicarcima“ zamjeni kamatnom stopom za kredite u eurima. Na temelju tog izračuna utvrdit će se novi otplatni plan.
Banke će u roku od 45 dana tijekom dužnicima preporučenom pošiljkom morati dostaviti izračune konverzije, a korisnici će potom imati 30 dana da odluče hoće li taj prijedlog i prihvatiti.
Korisnicima koji ne prihvate konverziju otplata kredita nastavit će se po početno ugovorenim uvjetima. Za njih do veljače na snazi ostaje fiksirani tečaj franka od 6,39 posto te fiksna kamatna stopa od 3,23 posto.
HDZ je u glasovanju zatražio stanku tvrdeći da je amandman na Zakon o kreditnim institucijama kojim se ništetnim proglašavaju krediti koje su ugovarali kreditni posrednici bez licence u Hrvatskoj (Reiffeisen zadruge i dr.) u proceduru upućen nakon roka te da bi se o njemu ,moralo raspravljati i glasovati.
(Slobodna Evropa)