Skip to main content

Grupa za slobodu medija: Ocene premijerke o novinarstvu u Srbiji neosnovane

Aktuelno 11. okt 2017.
< 1 min čitanja

Grupa “Za slobodu medija”, koja okuplja medije, medijska udruženja, organizacije civilnog društva, novinare i gra?ane ocenila je danas “neosnovanim i paušalnim” ocene premijerke Ane Brnabi? o nepostojanju objektivnog novinarstva u Srbiji.

Grupa je u saopštenju za javnost pozvala premijerku na javni dijalog o istraživa?kom i nepristrasnom novinarstvu, finansijskim pritiscima na nezavisne medije, pitanju novina “Vranjskih” i drugih lokalnih medija, kao i slobodi govora i pravu medija da slobodno i odgovorno, bez pritisaka i državnog uplitanja, rade svoj posao u interesu javnosti.

“Imaju?i u vidu da je sama Ana Brnabi? rekla da želi da o svemu tome razgovara i vidi ‘da li tu zaista ima ne?ega’, ocenjujemo da bi naš javni sastanak s njom doprineo boljem me?usobnom razumevanju i pozitivno uticao, kako na na?in informisanja gra?ana i gra?anki, tako i na ispunjavanje obaveza koje je Srbija preuzela ulaskom u proces evropskih integracija”, piše u saopštenju.

Grupa je pozvala premijerku da “u?ini sve” kako bi javni dijalog bio što hitnije održan kao i da na predlog odgovori u slede?ih 10 dana.

Predsednica Vlade Srbije izjavila je ju?e u Evropskom parlamentu u Briselu da ne smatra da u Srbiji nema istraživa?kog novinarstva, ali da “nema objektivnog novinarstva, jer je jako malo objektivnih novinara”.

(Beta)