Skip to main content

Građani Srbije u proseku žive oko pet godina kraće od stanovnika EU

Aktuelno 06. apr 2021.
< 1 min čitanja

Povodom Svetskog dana zdravlja, koji se obeležava 7. aprila, Republički zavod za statistiku je objavio podatke o stopi mortaliteta i očekivanom trajanju života u Srbiji za 2019. godinu.

Prema podacima Eurostata, očekivano trajanje života u Srbiji (bez podataka za Kosovo) je 73,1 godina za muškarce, dok je za žene ono nešto duže, i iznosi 78,3 godine.

Za razliku od Srbije, u Evropskoj uniji očekivano trajanje života muškaraca je 78,5 godina, dok žene žive prosečno 84 godine.

Stopa mortaliteta na 1.000 stanovnika u Srbiji je 14,6 promila, a u EU 10,4 promila.

Srbija, po podacima iz 2019. godine ima 19.884 lekara, 1.596 stomatologa i 1.528 farmaceuta. Otprilike jedan lekar na 350 stanovnika.

Ukupno ima 40.812 bolničkih postelja što, po podacima Eurostata, znači da imamo po jednu bolničku postelju na 170 stanovnika.

(Danas)