Skip to main content

Građani imaju pravo da znaju kolika je zagađenost vazduha u svakom trenutku

Građani 01. apr 2021.
2 min čitanja

Građani i građanke Zapadnog Balkana imaju pravo da znaju kolika je zagađenost vazduha i da budu obavešteni o svakoj promeni, a lokalne i državne institucije moraju pravovremeno da ih obaveštavaju o tome, na način kao kada se pogorša kvalitet vode u vodovodu ili se pojača sunčevo ultraljubičasto zračenje, saopštili su učesnici kampanje “Ujedinjeni Balkan za čist vazduh”.

„Bilo da dišemo sve gori vazduh ili samo toga postajemo svesniji zahvaljujući popularnim aplikacijama, a posebno aktivističkim kampanjama, pritisak javnosti ostaje ključan za unapređivanje sistema merenja i ostvarivanje prava na obaveštenost o nivou zagađenja“, naveli su u saopštenju.

Uz podsećanje da su države i lokalne samouprave dužne da u svakom trenutku omoguće pristup informacijama o zagađenosti vazduha, upozorili su da ti podaci moraju da budu pravovremeni i lako dostupni, a njihov prikaz razumljiv.

„I pored znatnih pomaka od početka uspostavljanja mreže mernih stanica za kvalitet vazduha, nije pokriveno dovoljno teritorije. Čak i u urbanim sredinama nedostaju informacije o nekim zagađivačima, pogotovo o najsitnijoj prašini kategorije PM 2,5 a ona je jedna od najopasnijih materija. Podaci s mnogih stanica objavljuju se sa zakašnjenjem – za stanovništvo su relevantni jedino ukoliko se vide svakog sata“, navodi se u saopštenju.

Uz napomenu da većina zemalja regiona nema precizan popis izvora i količine emisija zagađujućih materija, učesnici kampanje su ocenili da se bez toga i ozbiljnih ulaganja u merne stanice ne mogu donositi prave mere za poboljšanje kvaliteta vazduha.

Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo, Severna Makedonija i Srbija su u novembru prošle godine potpisivanjem Sofijske deklaracije prihvatili Zelenu agendu za Zapadni Balkan. Ona utvrđuje obaveze država regiona da poboljšaju merenje i izveštavanje i otvara put ka sredstvima za finansiranje iz Evropske unije.

Kampanja “Ujedinjeni Balkan za čist vazduh” inicijalno je pokrenuta od strane Evropskog Fonda za Balkan u partnerstvu sa Pravo na grad iz Beograda (Srbija), Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu (Beograd) Beogradska otvorena škola (Beograd), Environmental and Territorial Management Institute iz Tirane (Albanija), Ekoforum iz Zenice i Centar za ekonomiju i ekologiju iz Tuzle (Bosna i Hercegovina), Sbunker iz Prištine (Kosovo); Air Care iz Skoplja (Severna Makedonije) i OZON iz Podgorice (Crna Gora).

Oni su pozvali stanovnike Zapadnog Balkana da se aktivno uključe u kampanju kako bi sve veći broj ljudi uvek znao šta dišemo.

(Autonomija)