Skip to main content

Evropski parlament usvojio direktivu kojom štiti novinare od SLAPP tužbi

Planeta 29. феб 2024.
2 min čitanja

Direktivom se obezbeđuje da žrtve SLAPP tužbi budu snažnije zaštićene uvođenjem dve zaštitne mere

Poslanici Evropskog parlamenta (EP) su danas usvojili direktivu koja štiti novinare, aktiviste i njihove organizacije od strateških tužbi protiv učešća javnosti (SLAPP tužbe) koje imaju za cilj da smanje slobodu govora.

EP je odlukom potvrdio nameru da osigura da pojedinci i organizacije koji rade na pitanjima od javnog interesa, kao što su osnovna prava, optužbe za korupciju, zaštita demokratije ili borbe protiv dezinformacija, dobiju zaštitu EU od neosnovanih i uznemirujućih tužbi, navodi se u saopštenju objavljenom na sajtu parlamenta.

Za Direktivu, koja je prethodno usaglašena sa Evropskim savetom, glasalo je 546 poslanika EP, a protiv je bilo 47 glasova i suzdržanih 31, a ona će stupiti na snagu dvadeset dana nakon objavljivanja u Službenom listu EU.

Zaštitne mere će se primenjivati na sve prekogranične predmete, osim kada su i tuženi i tužilac iz iste zemlje EU kao i sud, ili kada je predmet relevantan samo za jednu državu članicu.

Direktivom se obezbeđuje da žrtve SLAPP tužbi budu snažnije zaštićene uvođenjem dve zaštitne mere: prevremenog odbacivanja ako je slučaj neosnovan i mogućnosti da se od tužioca traži da plati procenjene troškove postupka.

Sud može da kazni podnosioce zahteva tužbe, koji su često političari, korporacije ili lobi grupe, nalogom koji ih obavezuje plate odštetu za štetu nanetu optuženom.

Vlade EU će se pobrinuti da potencijalne žrtve tih tužbi mogu na jednom mestu pristupiti informacijama o proceduralnim zaštitnim merama i pravnim lekovima, uključujući pravnu pomoć i finansijsku i psihološku podršku.

Države članice će takođe morati da obezbede pružanje pravne pomoći u prekograničnim građanskim postupcima.

Evropski poslanik Tiemo Vulken (Socijaldemokrate, Nemačka) izjavio je nakon glasanja da SLAPP tužbe predstavljaju pretnju vladavini prava i ozbiljno potkopavaju osnovna prava na slobodu izražavanja, informisanja i udruživanja.

„One su oblik pravnog uznemiravanja i zloupotrebe pravosudnog sistema, koji sve više koriste moćni pojedinci i organizacije kako bi izbegli javni nadzor. Naše sudove ne bi trebalo ovako zloupotrebljavati za ličnu korist“, naveo je on.

(Beta, foto: Pixabay)