Skip to main content

EU otvarila Kancelariju za veštačku inteligenciju

Planeta 21. феб 2024.
2 min čitanja

"Kompanije koje koriste veštačku inteligenciju treba da obrate pažnju"

Kancelarija Evropske unije (EU) za veštačku inteligenciju zvanično je danas otvorena, a među njenim glavnim zadacima biće nadgledanje primene Zakona o veštačkoj inteligenciji, identifikovanje potencijalnih rizika i kršenja pravila i podsticanje korišćenja pouzdane veštačke inteligencije.

Kancelarija će zapošljavati oko 100 ljudi, od kojih će 20 biti premešteni iz Generalnog direktorata za komunikacijske mreže, sadržaj i tehnologiju (DG Connect), dok će ostali, uključujući nacionalne stručnjake, biti angažovani u narednim sedmicama.

U nadležnosti nove kancelarije biće, između ostalog, nadgledanje i sprovođenje poštovanja pravila Zakona o AI o modelima veštačke inteligencije opšte namene i kreiranje kodeksa prakse, smernica i alata za evaluaciju,

„Evropska kancelarija za veštačku inteligenciju biće centar stručnosti u oblasti veštačke inteligencije širom EU. Imaće ključnu ulogu u sprovođenju Zakona o AI, posebno za veštačku inteligenciju opšte namene, podsticaće razvoj i upotrebu verodostojne veštačke inteligencije i međunarodnu saradnju“, navodi se na sajtu Evropske komisije.

Kancelarija će takođe raditi na unapređenju mera i politika za iskorišćavanje društvenih i ekonomskih koristi AI širom EU, pružaće savete o najboljim praksama i podsticati inovativne ekosisteme pouzdane AI u cilju povećanja konkurentnosti i ekonomskog rasta EU.

Generalni direktor DG Connect Roberto Viola rekao je da je Kancelarija za AI napravljena „da zapravo koristi moć, uključujući u smislu potencijalnih sankcija ili intervencija na tržištu“.

To bi bili „ekstremni scenariji“, rekao je Viola, ali njegova poruka je bila jasna: kompanije koje koriste veštačku inteligenciju treba da obrate pažnju, piše briselski portal Politiko.

Kancelarija je osnovana u okviru Evropske komisije i čini „temelj jedinstvenog evropskog sistema upravljanja veštakom inteligencijom“, saopštila je EK.

U svom radu će sarađivati sa državama članicama i širom stručnom zajednicom i osiguraće strateški, koherentan i efikasan evropski pristup AI na međunarodnom nivou, a očekuje se da će postati globalna referentna tačka.

Kancelarija je počela sa radom pre zvaničnog usvajanja Zakona o AI, o kojem su Evropski parlament i Savet EU postigli politički sporazum u decembru.

(Beta/foto: Pixabay)