Skip to main content

EU i Amerika do 2016. donirale Srbiji oko četiri milijarde evra

Aktuelno 27. okt 2017.
2 min čitanja

Sjedinjene Ameri?ke Države donirale Srbiji oko 937 miliona dolara u poslednjih 15 godina, re?eno je listu Danas u Ambasadi SAD.

Sude?i prema dostupnim informacijama, Rusija je dala nula dolara, a donacije EU i Amerike su od 2001. do 2016. godine dostigle skoro ?etiri milijarde dolara.

Tako?e, ilustruju?i tvrdnje o naklonosti EU i Amerike prema Srbiji u odnosu na Rusiju, ameri?ki zvani?nik Brajan Hojt Ji je naveo podatak da su prošlogodišnje investicije iz Rusije iznosile oko 80 miliona dolara, a iz Evropske unije 1,5 milijardi dolara.

Prema podacima koje je Danas dobio od ambasade SAD u Beogradu, u periodu izme?u 2001. i 2016. godine udeo SAD u razvoju i pomo?i Srbiji iznosio oko 937 miliona dolara.

– U ovaj iznos spadaju podrška USAID-a, Biroa za stanovništvo, izbeglice i migracije ameri?kog Ministarstva spoljnih poslova i drugih institucija. Ovaj iznos, me?utim, ne uklju?uje zna?ajnu finansijsku pomo? koju je Srbija dobila od ameri?kog Ministarstva odbrane i njegove Kancelarije za saradnju kao ni sredstva odobrena kroz finansiranje programa koji se bave razoružanjem, antiterorizmom, razminiranjem i sli?nim aktivnostima – isti?u za Danas u ambasadi SAD u Beogradu.

Poruka Jia zapravo je bila da i pored ovako velike razlike u pomo?i i investicijama, srpska javnost ima utisak da nije takav slu?aj, odnosno da Rusija pruža Srbiji najviše investicija i pomo?i. Odgovornost za ovakvu neobaveštenost javnosti ameri?ki zvani?nik je pripisao delom diplomatama, ?ija je odgovornost, rekao je, da objasne javnosti u Srbiji “šta radimo i zašto radimo”. Drugi deo odgovornosti Ji je, me?utim, pripisao samim medijima, u kontekstu upitanosti da li mediji uopšte izveštavaju o onome što ambasade, predstavnici u Briselu i Vašingtonu saopštavaju.

“Pomo? i investicije iz Rusije su u Srbiji bezna?ajne u pore?enju sa pomo?i i investicijama evropskih i ameri?kih partnera”, istakao je Hojt Ji.

Prema poslednjim rezultatima istraživanja koje je objavila Delegacija Evropske unije u Srbiji prošle godine, EU je daleko najve?i donator u Srbiji, jer je od 2000. godine obezbedila bespovratna sredstva u visini od više od tri milijarde evra (do maja 2015. godine), u svim oblastima, od vladavine prava, reforme javne uprave, društvenog razvoja do životne sredine i poljoprivrede. Finansijska pomo? obezbe?ena je kroz Instrument EU za pretpristupnu pomo? (IPA) ?iji je cilj da pomogne Srbiji da se pripremi za preuzimanje i efikasno sprovo?enje obaveza budu?eg ?lanstva u EU. Paket finansijske pomo?i iz IPA pretpristupnih fondova iz budžetske godine IPA 2014. iznosio je 189 miliona evra. Zaklju?no sa ovim finansijskim paketom, od 2000. do 2015. godine EU je obezbedila više od tri milijarde evra bespovratne pomo?i Srbiji.

Od 2000. do 2016. godine Srbija je od SAD primila oko milijardu dolara bespovratne finansijske pomo?i, što ovu državu svrstava na drugo mesto po donacijama datim Srbiji.

Za Rusiju, me?utim, ne postoje podaci koliko je donirala Srbiji u procesu tranzicije. Prema izveštavanju medija, informacioni sistem za koordinaciju razvojne pomo?i u Srbiji funkcioniše tako što donatori samostalno dostavljaju podatke o pomo?i, na dobrovoljnoj osnovi, a Rusija te podatke nije nikada dostavila.

Evropska unija je i najve?i zajmodavac privredi zemlje. Srbija od 2001. godine dobija podršku od Evropske investicione banke, a do 2015. godine potpisani su aranžmani u ukupnom iznosu od 4,3 milijarde evra, od ?ega je u to vreme bilo ispla?eno 2,9 milijardi evra. EIB finansira izgradnju auto-puteva, rehabilitaciju nacionalnih puteva i železni?ke mreže, renoviranje starih i izgradnju novih škola, bolnica, ustanova kulture, a tako?e pruža i podršku nau?noj zajednici kroz zajmove za programe Istraživanja i razvoja.

Evropska unija je i najve?i trgovinski partner Srbije, sa udelom od preko 63 odsto u njenom ukupnom izvozu i uvozu. Od 2009. izvoz srpskih proizvoda u EU je porastao za 125 odsto.

(Autonomija/Danas