Skip to main content

EU će pozvati sve države Zapadnog Balkana da uvedu sankcije Rusiji

Jugoslavija 08. дец 2023.
3 min čitanja

"Zajednička vizija budućnosti uključuje zajedničke vrednosti i zajedničku odgovornost"

Evropska unija (EU) će na zajedničkom samitu naredne sedmice od država Zapadnog Balkana jasno zatražiti da se sve u potpunosti usaglase sa politikom sankcija protiv Rusije.

U nacrtu deklaracije koja će biti usvojena na kraju samita navodi se da je usklađivanje sa politikama EU jasan znak strateške orijentacije partnera, sada više nego ikada, u svetlu agresorskog rata Rusije protiv Ukrajine i drugih bezbednosnih izazova.

Šefovi država i vlada članica EU će se 13. decembra sastati sa kolegama iz šest zemalja regiona na redovnom godišnjem samitu EU-Zapadni Balkan.

„Zajednička vizija budućnosti uključuje zajedničke vrednosti i zajedničku odgovornost. Dok produbljujemo našu saradnju sa partnerima, pozivamo ih da ostvare brz i održiv napredak ka potpunom usklađivanju sa zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom EU, uključujući restriktivne mere EU i da deluju u skladu sa tim“, stoji u nacrtu deklaracije u koji Radio Slobodna Evropa (RSE) ima uvid.

U tekstu će se pohvaliti partneri sa Zapadnog Balkana koji već pokazuju svoju stratešku posvećenost potpunim usklađivanjem sa spoljnom i bebzednosnom politikom EU i podstaći „oni koji to još nisu učinili“ da slede njihov primer.

„Takođe podstičemo unapređenje sprovođenja restriktivnih mera i sprečavanje njihovog zaobilaženja„, poručiće lideri EU u završnoj deklaraciji.

Sa ovim dokumentom treba da se saglase i učesnici samita iz regiona.

Poziv Kosovu i Srbiji

Poseban dio u završnoj deklaraciji odnosi se na proces normalizacije odnosa Srbije i Kosova. Kako stoji u nacrtu, naglašava se kako EU očekuje da se Priština i Beograd konstruktivno angažuju u cilju brzog napretka u normalizaciji odnosa. Konstatuje se da je to ključno za bezbednost i stabilnost celog regiona i da se osigura da dve strane mogu da napreduju na evropskom putu.

Pozvaće se obe strane da, bez daljih odlaganja ili preduslova, u potpunosti primene Sporazum o putu normalizacije i njegov Aneks za implementaciju, koji su dogovoreni u februaru odnosno martu ove godine, kao i sve prethodne sporazume.

„Takođe očekujemo da strane nastave kontinuirane napore za deeskalaciju u skladu sa zahtevima EU i da se uzdrže od jednostranih i nekoordinisanih akcija koje bi mogle dovesti do daljih tenzija i nasilja, kao i retorike koja ne vodi normalizaciji odnosa“, upozoriće lideri EU putem deklaracije koja će biti usvojena na kraju samita.

Trajna rešenja za bilateralne sporove

U završnoj deklaraciji će se naglasiti potreba za posvećenošću partnera sa Zapadnog Balkana inkluzivnoj regionalnoj saradnji i jačanju dobrosusedskih odnosa, uključujući i sa zemljama članicama EU.

U tom kontekstu, EU naglašava važnost postizanja definitivnih i trajnih rešenja za bilateralne sporove i pitanja partnera koja su ukorenjena u nasleđu prošlosti, navodi se u nacrtu deklaracije gde se pozivaju zemlje regiona da garantuju prava i jednak tretman pripadnika manjina.

Reforme koje će ubrzati pridruživanje Uniji

Ovom deklaracijom će EU ponovo potvrditi svoju punu i nedvosmislenu posvećenost perspektivi članstva Zapadnog Balkana u Uniji i pozvati zemlje regiona na ubrzanje procesa pridruživanja, zasnovanog na kredibilnim reformama partnera, pravičnom i rigoroznom uslovljavanju i na principu sopstvenih zasluga.

„Proširenje je geostrateško ulaganje u mir, sigurnost, stabilnost i prosperitet“, ističe se u nacrtu deklaracije.

U dokumentu se takođe pozdravlja rešenost zemalja regiona da poštuju i obavežu se na ključne evropske vrednosti i principe. Naglašava se i potreba za održivim i nepovratnim reformskim postignućima u oblasti vladavine prava, funkcionisanja demokratskih institucija, ekonomije i reforme javne uprave.

EU će potvrditi još jednom posvećenost da ubrza i dalje produbi svoj politički angažman sa Zapadnim Balkanom, kroz, između ostalog, održavanje redovnih samita EU-Zapadni Balkan, učešće partnera sa Zapadnog Balkana u događajima na visokom nivou EU i redovne dijaloge o zajedničkoj spoljnoj i bezbednosnoj politici u multilateralnim forumima.

Dvadeset sedam lidera iz zemalja EU i šest njihovih zapadnobalkanskih kolega su u Tirani 6. decembra prošle godine usvojili zajedničku deklaraciju, kojom je ponovo potvrđena puna i nedvosmislena posvećenost EU perspektivi članstva Zapadnog Balkana u Uniju.

Održavanje redovnih godišnjih samita između EU i država regiona je postala praksa od 2020 godine. Takođe EU redovno poziva predstavnike ovih zemalja i na razne susrete na ministarskom nivou.

(Radio Slobodna Evropa, foto: Pixabay)