Skip to main content

Ekspresno predstavljen regionalni prostorni plan Vojvodine

Vojvodina 05. апр 2022.
3 min čitanja

Prisutni na današnjoj raspravi ostali su bez brojnih odgovora, jer su nadležni za samo 15 minuta predstavili Nacrt Regionalnog prostornog plana Autonomne pokrajine Vojvodine od 2021. do 2035. godine i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Regionalnog prostornog plana Autonomne pokrajine Vojvodine na životnu sredinu.

Plan je predstavljen ugrubo, sa nekoliko mapa i pozivanjem na zakonske i druge odredbe na osnovu kojih je sačinjen, na osnovu čega nije jasno ni šta se to konkretno menja: prisutni su ostali bez odgovora kakva je situacija u određenim oblastima danas, kao i na koji način će se u roku trajanja tog plana ona popraviti.

Ivan Tamaš, odgovorni planer iz JP Zavod za urbanizam Vojvodine, ukazao je da je u toku izrada prostornog plana Republike Srbije, te da je pokrajinski u saglasnosti sa njim. Kada su u pitanju ciljevi prostornog plana, Tamaš ističe da su uočeni nedostaci koji se tiču  pre svega negativnih trendova u demografskim promenama, zatim veliki stepen koncentracije stanovništva u Novom Sadu, a među uočenim nedostacima su i nedostatak postrojenja za preradu otpadnih voda, kao i postrojenja za preradu opasnog otpada. Dodao je da je ovim planom, u skladu sa navedenim ocenama mogućnosti i ograničenja za budući razvoj AP Vojvodine, definisana dugoročna vizija prostornog razvoja APV.

“Kako mi želimo da vidimo AP Vojvodinu 2035. godine? Kao jedan od regiona Republike Srbije sa autonomnim statusom, unapređenog kvaliteta životne sredine, očuvanih prirodnih i kulturnih vrednosti i artikulisanih vrednosti karaktera predela, učvršćenih multikulturalnih veza i jasnog identiteta, ekonomski konkurentna, decentralizovana, izražene socijalne kohezije i uspostavljenog uspešnog modela upravljanja prostornim razvojem na regionalnom i lokalnom nivou. Održiva budućnost Pokrajine će se zasnivati na međuzavisnosti društvenog napretka, ekonomskog prosperiteta i kvaliteta životne sredine u cilju povećanja rezilijentnosti”, navedno je u nacrtu plana.

Dragomir Jankov iz Vojvođanskog društva za železnicu upozorio je da je prethodnom odlukom Narodne skupštine Republike Srbije u februaru 2020. godine, iz funkcija železničkog i putničkog saobraćaja izuzeto oko 700 kilometara, odnosno 40 odsto pruga u Vojvodini, od ukupno 1735 kilometara koliko ih u pokrajini ima.

“Amputirano je 40 odsto sistema i to je nešto što ugrožava opšti interes Srbije, posebno Vojvodine”, rekao je Jankov dodajući da je sve to urađeno bez valjanih analiza zbog čega su ukinute i pruge koje nisu bile nerentabilne.

Dragomir Jankov: Amputirano je 40 odsto železničkog sistema u Vojvodini

“Naš zadatak, Društva za železnice, jeste da nastojimo da se koridori očuvaju, ako se već šine moraju prodati. To je pokretno dobro, a ovo su nepokretni koridori koji, kada jednom nestanu sa mape, jednom kada vi te katastarske parcele prodate, to niko više sastaviti neće, to se briše sa mape, a to nije u interesu ni Srbije ni Vojvodine”, upozorio je on.

Dragana Arsić iz Pokreta Odbranimo šume Fruške gore upozorila je da se iz ovog plana, kada je u pitanju zaštita životne sredine i uopšte zaštita prirode, vidi da se smanjuju površine zaštićenih područja.

“Volela bih da mi neka kompetentna osoba kaže razlog zašto se sa postojećih zaštićenih područja skida zaštita kada znamo da su načela takva da se ide u pravcu ekološki održivih planova i povećanja zaštićenih površina”, navela je ona. Dodala je da je isto kada su u pitanju šume – nejasno je kakvo je postojeće stanje a kolika su planirana povećanja, ako ih ima. 

Dragana Arsić: Zašto se smanjuju površine zaštićenih područja?

Međutim, pošto na sednici nije bilo prisutan niko od stručnjaka koji su na planu radili, odgovor prezentera plana zapravo je bio poziv da dođu u JP Zavod za urbanizam Vojvodine kako bi od planera i stručnjaka dobili obrazloženje plana, da bi na osnovu toga mogli da podnesu i eventualne prigovore na plan, do kraja trajanja javnog uvida.

Na sednici je ukazano i da je ovo treći po redu regionalni prostorni plan APV: prvi je usvojen za period 1978-2000, a drugi od 2011. do 2021. godine. Naredna prezentacija novog plana, za Južnobanatski upravni okrug, biće održana 7. aprila u 11 časova, u maloj sali Gradske uprave Pančevo, Trg kralja Petra I br. 2-4. Javni uvid, kao i rok za podnošenje prigovora, traje do 19. aprila, a Javna sednica Komisije za javni uvid biće održana 11. maja 2022. godine u Novom Sadu, u velikoj sali Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, Vladike Platona bb, sa početkom u 15,00 časova.

Dalibor Stupar (Autonomija)