Skip to main content

EK postavlja Srbiji rok do 2025. da ispuni uslove za članstvo u EU

Aktuelno 14. sep 2017.
2 min čitanja

Program rada Evropske komisije, u narednih 16 meseci, predvi?a izradu strategije za ulazak Srbije u Evropsku uniju kojom bi Evropska unija Srbiji postavila rok do 2025. godine za ispunjavanje uslova za punopravno ?lanstvo u EU, piše list Danas.

List navodi da je predsednik Evropske komisije Žan Klod Junker pre dva dana u Pismu namere za program rada Komisije do kraja 2018. godine predsedniku evropskog porlamenta Antoniju Tajaniju i premijeru Estonije Juriju Ratasu, u ta?ki broj devet pod nazivom – Inicijative koje treba pokrenuti do 2025. godine – naveo i Strategiju za uspešno pristupanje EU Srbije i Crne Gore.

“To prakti?no zna?i da je EK postavila rok za ispunjavanje uslova za punopravno ?lanstvo u EU”, ocenila je za Danas ocenjuje za Danas predsednica Foruma za me?unarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji Jelica Mini?.

Program rada Komisije za slede?ih 16 meseci, do kraja 2018. godine, odnosno kraja mandata aktuelnog sastava tog tela, napravljen je sa ciljem stvaranja ujedinjenije, snažnije i demokratskije Unije, kako bi, navodi se dalje, bio iskoriš?en trenutnii zamah.

“U obra?anju Evropskom parlamentu kome je predstavio stanje u kome se u ovom trenutku nalazi Evropska unija, predsednik Evropske komisije je pomenuo Pismo o namerama, u kome su predstavljeni prioriteti na kojima ?e Komisija raditi u periodu od narednih 16 meseci. U govoru se pominju poruke iz ovog pisma ali se ne ide u detalje. A za Srbiju, ali i za ?itav region Zapadnog Balkana najbinija poruka se nalazi u ta?ki 9, na strani 10 ovog dokumenta pod naslovom Inicijative koje ?e se pokrenuti sa perspektivom (realizacije) do 2025. Komisija, dakle, pod ovom stavkom obaveštava da ?e u narednih 16 meseci pristupiti izradi Strategije za uspešno pristupanje EU Srbije i Crne kao najnaprednijih kandidata na Zapadnom Balkanu, s posebnim naglaskom na vladavinu prava, osnovna prava i borbu protiv korupcije i na stabilnost u regionu“, objasnila je Jelica Mini?.

Ona napominje da su Srbija i Crna Gora, dakle, dobile rok – odnosno, ono što je predsednik Srbije Aleksandar Vu?i? prilikom svoje nedavne posete Briselu tražio.

“To zna?i da je Srbiji i Crnoj Gori data šansa da se u narednih osam godina dobro pripreme za ulazak u EU i time povuku i ostale u regionu u da se punopravno uklju?e u najzna?ajniji evropski projekt. Zbog toga je njihova odgovornost još ve?a“, smatra sagovornica Danasa.

Jelica Mini? zaklju?uje da je Junker nastojao da pokaže da je EU opet dobila “vetar u jedra”, da taj momentum treba iskoristiti, da on ne?e beskona?no trajati, pa tako, kako kaže, i mi u regionu treba da odgovorimo na ovaj poziv.

Za sve one koji iskreno žele vladavinu prava, poštovanje osnovnih ljudskih prava, suzbijanje korupcije koja je zahvatila sve pore društva i one koji iskreno žele dobre odnose u regionu, sa svim susedima, ju?e je bio zaista dobar dan. Dobili su mo?ne alate i saveznike da se za to izbore. Da li ?e biti uspešni? E, to sada ve? od njih zavisi. Jer, u 2025. ?e nam biti potreban društveni konsensus i zemlja mnogo ure?enija nego što je to danas”, ukazala je ona.

(Autonomija, Danas)