Skip to main content

EFJ pozdravlja usvajanja Direktive protiv SLAPP-a u Evropskom parlamentu

Planeta 27. феб 2024.
2 min čitanja

"SLAPP tužbe su strateške tužbe protiv učešća javnosti i predstavljaju zloupotrebu prava pošto im cilj nije zadovoljenje pravde"

Evropska federacija novinara (EFJ) pozdravila je danas usvajanje Direktive protiv SLAPP-a u Evropskom parlamentu, navodeći da žali zbog značajnog prostora za manevar koji je ostavljen državama članicama po nekoliko ključnih tačaka.

Evropski parlament usvojio je Direktivu protiv SLAPP-a velikom većinom (546 za, 47 protiv, 31 uzdržan), sa ciljem zaštite novinara i medijskih kuća od zloupotrebljivih tužbi.

SLAPP tužbe su strateške tužbe protiv učešća javnosti i predstavljaju zloupotrebu prava pošto im cilj nije zadovoljenje pravde nego „zatrpavanje“ medija i aktivista tužbama kako bi ih finansijski i vremenski iscrpili i onemogućili da se bave svojim poslom.

Kako se navodi u saopštenju EFJ, usvojena Direktiva pruža zaštite novinarima koji su meta očigledno neosnovanih zahteva ili zloupotrebljivih sudskih postupaka, u civilnim stvarima, i sa prekograničnim implikacijama.

„To uključuje ubrzani postupak za odbacivanje slučajeva u najranijoj fazi, podršku trećih strana ciljevima tokom sudskih postupaka, kazne za tužioce i kompenzacijske štete za žrtve“, dodaje se.

Precizira se da će se direktiva primenjivati samo na SLAPP slučajeve sa prekograničnom dimenzijom, tj. kada su obe stranke domicilirane u različitim državama članicama, ali da je definicija „prekograničnog“ proširena tokom završnih faza pregovora da bi takođe uključila „druge elemente relevantne za situaciju“, bez obzira na korišćena sredstva komunikacije.

„Na primer, informacija od javnog interesa objavljena u jednoj zemlji mogla bi se smatrati ‘prekograničnim’ elementom u drugoj zemlji prema ovoj direktivi. Na nacionalnim sudovima i državama članicama će biti da široko primene ovu definiciju na slučajeve“, precizira se iz EFJ.

Takav dodatak, iako nepotpun, bio je ključni zahtev koalicije CASE koja je mapirala SLAPP slučajeve širom Evrope od 2011. do danas, ocenjuje se.

„Države članice će imati dve godine da se usklade sa direktivom i nadamo se da ćemo videti transponovane anti-SLAPP zakone na vreme u svim zemljama i da idu dalje od minimalnih garancija koje ovaj tekst pruža. Takođe očekujemo da predstojeća Preporuka Saveta Evrope pruži dalje smernice“, rekla je direktorka EFJ-a Renate Šreder.

Prema istraživanju Case koalicije, manje od 10 odsto identifikovanih i proverenih slučajeva su klasični prekogranični slučajevi, dodaju iz EFJ, navodeći da stroga definicija, prema kojoj bi direktiva važila samo za mete SLAPP-a tužene u čisto domaćem kontekstu, ne bi uspela da se suprotstavi rastućem problemu SLAPP-ova u EU.

„Odgovornost sada leži na državama članicama da izgrade na temelju postavljenom Direktivom protiv SLAPP-a i nacrtaju efikasno nacionalno zakonodavstvo koje uključuje širok opseg da pokrije i domaće SLAPP slučajeve, čvrste garancije u pogledu mehanizma rane odbacivanosti za filtriranje SLAPP-ova, zaštite u nacionalnom zakonodavstvu o kompenzacijskim štetama, kao i niz nepravnih instrumenata detaljno opisanih u Preporukama Komisije,” rekao je CASE u saopštenju za medije koje sadrži analize tri ključna članka.

„Neki se o ovom zakonu referišu kao o Dafninoj zakonu (Daphne Caruana Galizia) i mislim da je važno spomenuti to, ovde u ovoj sobi, nazvanoj po Dafni. Postigli smo dodatni sloj zaštite za novinare. U Evropi nije bilo definicije SLAPP-ova, sada je imamo: to je važno da bi sudovi bolje razumeli SLAPP-ove“, rekao je izvestilac Tiemo Wilken tokom konferencije za novinare nakon usvajanja na plenarnoj sednici Evropskog parlamenta.

Ubijena istraživačka novinarka Dafne Karuana Galicija (Daphne Caruana Galizia) sa Malte bila je žrtva najviše SLAPP tužbi.

Evropska federacija novinara (EFJ) je najveća organizacija novinara u Evropi koja predstavlja više od 320.000 novinara u 73 sindikata i profesionalnih asocijacija u 45 zemalja Evrope.

(Beta/Autnomija, foto: EFJ)