Skip to main content

Dušan Bataković, ambasador Beograda u Francuskoj

Šta s' to rek'o! 07. сеп 2010.
< 1 min čitanja

Kada stvaram kao istraživač naučnik, ja sam prvo istoričar, pa onda Srbin. Nikakva naknadna lakirovka ne može da izmeni činjenice da su Albanci na Kosovu i Metohiji u 19. veku, a to je vreme koje opisuje moj udžbenik, bili većinom muslimani i branioci konzervativnog osmanskog poretka i samim tim u sukobima sa Hrišćanima koje su u Istanbulu smatrali remetilačkim faktorom.