Skip to main content

DSVM: Prednost personalnoj autonomiji

Autonomija 08. сеп 2008.
< 1 min čitanja

U celini podržavamo dokument sa zajedničkom koncepcijom tri vojvođanske mađarske stranke o autonomiji, ali se u političkoj borbi zalažemo pre svega za mađarsku autonomiju koja ne zahteva teritorijalno razgraničenje, odnosno za personalnu autonomiju – saopštila je Demokratska stranka vojvođanskih Mađara. DSVM navodi, takođe, da zajednički dokument o autonomiji u najvećoj meri govori upravo o ovoj formi autonomije i da sa njom u vezi ta stranka ističe i princip srazmerne parlamentarne zastupljenosti i, povezano sa ovim, značaj izrade spiska mađarskih birača, kao dela opšteg biračkog spiska.
Demokratska stranka vojvođanskih Mađara i nadalje podržava napore Saveza vojvođanskih Mađara za vraćanje upravnog okruga sa mađarskom većinom i ne protivi se pretenzijama u odnosu prema teritorijalnoj autonomiji koju zastupa Demokratska zajednica vojvođanskih Mađara, ali ta stranka odbija nastojanje medija na srpskom jeziku da zahtev za teritorijalnom autonomijom pripišu u prvom redu Demokratskoj stranci Vojvođanskih Mađara – poručila je stranka Andraša Agoštona u saopštenju.

www.vajdasagma.info