Skip to main content

DSVM ne prihvata Predlog Statuta

Autonomija 13. окт 2008.
2 min čitanja

Za Demokratsku stranku vojvođanskih Mađara tekst Statuta Vojvodine u predloženoj formi je neprihvatljiv – saopštila je ta stranka i pozvala Savez vojvođanskih Mađara „da učini sve“ kako bi se u duhu kocepta o autonomiji Mađarske koalicije i u skladu sa Ustavom Srbije – u Statut uvrstio princip srazmerne zastupljenosti, na osnovu čega bi vojvođanski Mađari u pokrajinskom parlamentu dobili odgovarajući broj garantovanih poslaničkih mesta.
Stav o neprihvatanju Predloga Statuta, naime, DSVM obrazlaže ocenom da u njemu nedostaje „ključni mađarski zahtev“ i navodi da je koncept Mađarske koalicije o autonomiji „jasan“ i da sadrži sledeće: „Mađarska koalicija se zalaže da se u cilju uspostavljanja političke autonomije
nacionalnih manjina, u skladu sa čl. 100. i 180. Ustava Republike Srbije obezbedi srazmerna
parlamentarna zastupljenost manjinskih zajednica.U skladu sa našim konceptom autonomije, poslanici, predstavnici mađarske zajednice u Narodnoj skupštini Republike Srbije i Skupštini AP Vojvodine bi bili birani putem višestranačkih izbora na kojima bi pravo učešća imale političe organizacije i grupe građana vojvođanskih Mađara“.
Pored toga što taj „ključni zahtev“ nedostaje u Statutu, DSVM ocenjuje i da predloženi tekst, sa druge strane, sadrži takvu instituciju koja za zadatak ima da nacionalne savete „drži u okvirima koje kontroliše svagdašnja pokrajinska vlada“ i konstatuje i da je „žalosna činjenica“ što je u izradi osnovnog teksta Statuta, osim Demokratske stranke, učestvovao i Savez vojvošanskih Mađara.
Stranka koju predvodi Andraš Agošton postavila je zbog toga u saopštenju i pitanje „dokle se može otići u traženju kompromisa sa srpskom vlašću“ i iznela ocenu da je „došlo vreme da vojvođanska mađarska politička elita, prevashodno mađarske stranke, ustanove šta je nacionalni minimum, ispod kojeg niko ne može da ide, pa ni zarad koalicionog sporazuma sa srpskim strankama“. Otuda je DSVM i najavila da će u najkraćem roku i inicirati održavanje skupa, sličnog nedavnom subotičkom o nacionalnim savetima, sa ciljem da se razmotri i utvrdi pitanje „nacionalnog minimuma“ za vojvođanske Mađare.

(www.vajdasagma.info)