Skip to main content

DS: Fiktivni privredni uspesi

Info 13. мар 2021.
2 min čitanja

Odbor Demokratske stranke (DS) za ekonomiju naveo je da Srbija po bruto domaćem proizvodu (BDP) nije među prve tri zemlje u Evropi, a da je na taj rezultat u 2020, godini pandemije presudno uticala „postojeća privredna struktura i velika državna ulaganja, a ne posvećenost i rad sadašnje vlade“.

Prema podacima evropske agencije za statistiku (EUROSTAT), BDP Srbije je tokom cele 2020. godine pao za jedan odsto međugodišnje, a da su bolje rezultate ostvarile privrede Irske, Turske, Litvanije i Norveške.

„Primera radi, u slučaju turizma, kao sektora koji je naviše bio pogođen pandemijom, Srbija je sa 6,9 odsto udela tog sektora u BDP-u značajno ispod zemalja regiona. Samim tim je pad tog sektora kod nas manje uticao na pad ukupnog BDP-a“, navodi se u saopštenju.

Za državne investicije, koje su uticale na manji pad BDP-a u Srbiji tokom 2020. godine, resorni odbor DS-a navodi da potencijalno predstavljaju opasnost po privredni rast u budućem periodu, s obzirom da su finansirana putem kredita.

Velika i netransparentna zaduživanja sama po sebi nose dva posebna problema. Prvo, praktično se ne može proveriti da li je bilo moguće zaduživanje pod boljim uslovima od ovih pod kojim državu zadužuje sadašnja vlada, dok je drugi problem u tome što strani partneri u većini infrastrukturnih projekata nisu u obavezi da angažuju naše firme, a mnogi dovode čak i svoju radnu snagu“, dodaje se u saopštenju.

U DS-u smtraju da se zbog toga „najveći deo kredita odliva izvan zemlje“, čime se umanjuje efekat ulaganja na domaću i uvećava efekat na ekonomiju drugih država.

Ta partija upozorava i da su podaci o usporavanju rasta IT-sektora „alarmantni“, zato što je rast izvoza informatičkih usluga u prošloj godini opao sa oko 25 na 4,4 odsto na međugodišnjem nivou.

„Ta privredna grana je proteklih godina bio motor rasta celokupne ekonomije pa se s pravom očekivalo da će tako biti i u prošloj godini, ali se to u Srbiji nije dogodilo. Dramatično usporen rast se može objasniti promenama u načinu oporezivanja, sa kojima je država započela u januaru 2020. godine, kao i generalno pogrešnom odnosu vlasti prema ovom sektoru budućnosti“, ocenili su u saopštenju.

(Beta)