Skip to main content

Dojče banka koncesiji piše pravila igre?

Info 04. апр 2008.
3 min čitanja

Auto-put takozvaniPomislilo se da će se produžetkom koncesionog ugovora za izgradnju, korišćenje i održavanje autoputa Horgoš – Požega slegnuti prašina podignuta oko tog projekta.Nova pitanja, međutim, otvara upravo odluka Vlade da se ugovor produži za 90 dana, a koncesionaru da prilika da najkasnije do kraja ove godine zatvori finansijsku konstrukciju. Prvo i osnovno je da li će buduća Vlada biti formirana do 30. juna, odnosno, dakle koja će vlada odlučivati šta i kako dalje. Istekom ovog roka postaviće se pitanje da li da radovi na izgradnji počnu pre zatvaranja finansijske konstrukcije ( predviđeno do kraja godine), što je već zahtevano, ili će morati ponovo da produži koncesioni ugovor s važnošću do kraja decembra?

Drugo važno pitanje su i dopune ugovora, s obzirom na zahteve potencijalnog finansijera Dojče banke, koja prema svim najavama neće ući u ovaj posao grlom u jagode, nego će želeti da se obezbedi od svih mogućih rizika. Dopune ugovora se već danas tumače kao njegove izmene, što pokreće pitanje uslova postavljenih na tenderu, a time i zakonitosti predstojećeg posla.

Uostalom, izmene ne kriju ni u Ministarstvu za infrastrukturu, jer je i sam ministar Velimir Ilić u više navrata najavio mogućnost da se banci da prioritet u naplati putarine, a zastupnik Vlade u koncesiji Mihajlo Marković spomenuo je ovih dana više zahteva Dojče banke koje će trebati da se vagaju u trouglu država, koncesionar i finansijer. On veruje da bi se do septembra ove godine moglo obezbediti finansijsko zatvaranje kompletnog projekta.

Sadašnji Koncesioni ugovor omogućava izmene i dopune, koje su predviđene u tački 24.7, a ko će uraditi nove anekse, zavisi od toga kada će se formirati nova vlada Srbije. U poglavlju koje nosi naslov Izmene i dopune Koncesionog ugovora stoji mogućnost da se ugovorne strane saglase da se zaključe izmene ili dopune ovog Ugovora, kako bi predmet koncesije ispunjavao zahteve finansiranja i omogućilo se finansijsko zatvaranje posla. U tumačenju izraza “finansijsko zatvaranje posla” u ugovoru stoji da to označava dan na koji su potpisani finansijski ugovori, kao i svi drugi ugovori između banaka i/ ili drugih finansijskih institucija i koncesionog preduzeća, uključujući subvencije i druge oblike javnih davanja s kojima su direktno povezani.

Ono što je sigurno je činjenica da sadašnja Vlada mora da balansira između svojih i interesa Dojče banke s jedne strane i koncesionara s druge, a svako od ove tri strane želi da bude na dobitku. Do sada je urađena samo pravna analiza projekta. Nedostaju čak tri analize – tehnička, saobraćajna i finansijska, čija izrada je u toku, ali se ne znaju rezultati- od kojih zavisi o potraživanje i koncesionara i banke. Kako su ključno pitanje standardi o isplativosti projekta, postoji bojazan da Vlada ne pristane na nadoknadu koncesionaru ukoliko bude trpeo gubitke zbog slabijeg saobraćaja na nekoj od budućih deonica autoputa, ali i da se utvrđivanje cene putarine ne prenese u nadležnost koncesionara, koji bi mogao da je povećava koliko želi. Strahuje se i od mogućnosti da koncesionar dobije pravo da najpre izmiruje svoje obaveze prema finansijeru projekta, a tek onda prema našoj državi, što znači da bi se doveo u pitanje prihod od koncesione naknade.

Prema sadašnjim odredbama ugovora, koncesionar je u obavezi da u prvih pet godina (period gradnje) državi mesečno plaća koncesionu naknadu od 10 odsto prihoda koji ostvari od naplate putarine. Sledećih osam godina ta naknada se povećava na 18,99 odsto, a dalje do isteka koncesionog perioda od 25 godina, dakle, poslednjih 12 godina, u budžet Srbije koncesionar bi trebao da uplaćuje 25 odsto od naplaćene putarine. U javnosti se kalkuliše i s mogućim rokom produžetka izgradnje punog profila autoputa, koja je Ugovorom određena do 2012. godine. U opciji je i produžetak roka na koji je data koncesija, što, sve zajedno, više upućuje na novi tender, nego nastavak ove agonije.

Đelić: Konzorcijum nije ni spreman za gradnju

Potpredsedik Vlade Srbije Božidar Đelić izjavio je da koncesionar za izgradnju puta Horgoš-Požega nije obezbedio glavni projekat, objavio je juče sajt B92 (njnjnj.b92.net). Đelić je za emisiju “B92 istražuje” kazao da austrijski konzorcijum Por-Alpina (PORR) do 1. aprila, odnosno prvobitno predviđenog roka za početak gradnje autoputa, “skoro ništa od tehničkog dela projekta nije uradio”.
“To znači da ne može da počne da se gradi. Drugim rečima, i da su zaokružili 31. marta finansijsku konstrukciju, ne bi bili u stanju da počnu da grade za dobrih tri, četiri, pet, šest meseci”, navodi Đelić. Vlada Srbije je na telefonskoj sednici 31. marta koncesionarima Alpini i Poru produžila do 31. decembra rok za zatvaranje finansijske konstrukcije i obavezala se da najkasnije do 30. juna napravi izmene ugovora o koncesiji kojima bi se to omogućilo.

R. Dautović, Dnevnik