Skip to main content

Crnogorski USKOK od novembra 2014.

Jugoslavija 29. jun 2013.
< 1 min čitanja

Crnogorska Vlada usvojila plan koji se odnosi na pravosuđe, antikorupciju i temeljna prava u kojem je, u odnosu na raniji prijedlog, skratila dio rokova.

Tako bi novo posebno tužilaštvo za borbu protiv organizovanog kriminala, korupcije, terorizma i ratnih zločina, koje će biti autonomno u odnosu na državno tužilaštvo,trebalo bi da bude formirano do novembra 2014. godine i za taj projekat iz budžeta biće izdvojeno 662 hiljade eura.

To je Vlada obećala Briselu i članicama EU u predlogu Akcionog plana (AP) za poglavlje 23 koje se odnosi na pravosuđe, antikorupciju i temeljna prava, a koji je usvojila na jučerašnoj sjednici.

Rok za formiranje ovog posebnog tužilaštva, koje će biti formirano na principima sličnim hrvatskom USKOK-u, u odnosu na period iz Nacrta AP, Vlada je skratila za godinu.

“Specijalno državno tužilaštvo biće nadležno za postupanje u svim slučajevima sa elementima korupcije, u okviru kojeg će se obezbijediti specijalizacija za osjetljive oblasti i korupciju na visokom nivou i organizaciona struktura posebnog tužilaštva za postupanje u predmetima organizovanog kriminala i korupcije, s posebnim aspektom na visoku korupciju, kao i stvoriti osnov za uspostavljanje funkcionalne veze između Jedinice za finansijske istrage Uprave policije i multidisciplinarnog tima pri specijalnom tužilaštvu”, navodi se u prijedlogu AP-a.

(Slobodna Evropa)