Skip to main content

Crna Gora završila prvu fazu pregovora o pristupanju EU

Jugoslavija 27. јун 2013.
< 1 min čitanja

Crna Gora je zatvaranjem bilateralnog skrininga za pregovaračko poglavlje 31. koje se odnosi na spoljnu, bezbjednosnu i odbrambenu politiku, završila prvu fazu pregovora o pristupanju EU, saopšteno je iz crnogorskog Ministarstva inostranih poslova i evropskih integracija.

U saopštenju se navodi da je u Briselu danas održan bilateralni analitički pregled pravne tekovine za 31. pregovaračko poglavlje, a prva faza pregovora se, kako je pojašnjeno, odnosi na analitički pregled svih 33 pregovaračka poglavlja.

Na sastanku je učestvovalo 18 članova radne grupe koji su predstavnicima Evropske komisije, kroz 12 prezentacija, predstavili stepen usaglašenosti domaćeg zakonodavstva s evropskim propisima u oblasti bezbjednosnog i odbrambenog sektora, spoljne politike, regionalne saradnje sa zemljama regiona i šire.

Predstavnici Evropske komisije su konstatovali da je crnogorsko zakonodavstvo u značajnoj mjeri usklađeno s pravnom tekovinom EU i izrazili zadovoljstvo kvalitetom pripremljenih prezentacija, navedeno je u saopštenju.

Na sastanku je zaključeno da će usklađivanje s propisima EU u oblastima spoljne, bezbjednosne i odbrambene politike, te sistem kontrole naoružanja, zaštita tajnih podataka, borba protiv terorizma i sprečavanje sukoba, stvoriti okvire za potpuno uključivanje Crne Gore u oblast spoljne i bezbjednosne politike.

„Biće stvoreni i okviri za uključivanje Crne Gore u oblast odbrambenog sistema EU, radi promocije zajedničkih vrijednosti Unije, jačanja međunarodne bezbjednosti i očuvanja mira“, navedeno je u saopštenju.

(Slobodna Evropa)