Skip to main content

CINS objavio bazu „Stranačka kasa“, o finansiranju stranaka u Srbiji

Info 17. mar 2022.
< 1 min čitanja

Centar za istraživačko novinarstvo (CINS) objavio je danas bazu podataka „Stranačka kasa“ o finansiranju stranaka i grupa građana u Srbiji, u formatu koji, kako se navodi, svakome omogućava da pretražuje podatke i prati trag novca.

U bazi podataka „Stranačka kasa“ , između ostalih, nalaze se podaci o 25 stranaka i grupa građana i potrošnji ukupno osam milijardi dinara samo iz budžeta za njihovo finansiranje, i to u periodu od 2015. do 2021. godine.

Od te sume, 3,6 milijarde dinara potrošeno je samo na oglašavanje.

„U bazi su dostupni podaci o novcu iz budžeta, od građana, kompanija i izdavanja imovine, kao i troškovima za oglašavanje, iznajmljivanje prostorija, režije i razne obuke. Reč je o prihodima i rashodima nekih od najuticajnijih stranaka i grupa građana, koje je u poslednjih šest godina kontrolisala Agencija za srečavanje korupcije“, istakli su u CINS povodom objavljivanja baze.

Podaci su, kako su rekli, izvlačeni iz finansijskih izveštaja objavljenih na sajtovima stranaka i registra Agencije za sprečavanje korucije.

U narednom periodu, kako su najavili u CINS, baza će biti ažurirana sa novim podacima za postojeće, ali i druge stranke i grupe građana.

(CINS, Foto: Flickr)