Skip to main content

CHO: Nadležni da hitno ispitaju sve o navodnoj trgovini oružjem za potrebe Crkve Srbije

Jugoslavija 23. avg 2022.
< 1 min čitanja

"Opasno ugrožavanje pravnog poretka i vladavine prava u Crnoj Gori"

Crnogorski helsinški odbor za ljudska prava (CHO) poziva sve nadležne državne institucije, uključujući Tužilaštvo, da hitno ispitaju istinitost podataka i navoda koji su doprli u javnost, a tiču se navodne trgovine oružjem za potrebe Crkve Srbije – Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, i da preduzmu radnje i mjere za koje su, po zakonu, nadležni i obavezni.

“Apsolutno je neophodno da se hitno rasvjetle okolnosti i situacije koje navodno povezuju Crkvu Srbije u Crnoj Gori sa organizovanim kriminalnim grupama i pripadnicima mafije.

Posljednji u nizu presretnutih razgovora, kao i ranije objavljeni snimci, koje još niko nije demantovao – niti zvanično reagovao, što posebno zabrinjava – a čiji sadržaj i ličnosti koje se eksplicitno pominju, uključujući predsjednika Vlade Crne Gore u tehničkom mandatu, moraju neodložno biti predmet istrage nadležnih državnih organa. Njihova pasivnost i nečinjenje ne samo što upućuju na njihovu arbitrernost, tj. na selektivnu i politički motivisanu primjenu zakona, već izazivaju – sasvim logičnu i opravdanu – nesigurnost i strah kod građana“, navode iz CHO.

Kako dodaju, moguća povezanost najviših državnih funkconera i službenika, preko zaštićene komunikacije i na druge načine, sa organizovanim kriminalom, kao i navodna veza jedne vjerske organizacije sa kupoprodajom naoružanja, ukazuju na teško i opasno ugrožavanje pravnog poretka i vladavine prava u Crnoj Gori, ali i na sasvim jasnu i direktnu opasnost za građanski red i mir u našoj zemlji.

“CHO poziva nadležne državne organe da urgentno provjere da li se i u kojim vjerskim objektima u Crnoj Gori skladišti oružje, ko njime i sa kojim namjerama raspolaže i da urgento preduzme mjere za oduzimanje svog oružja i municije i privođenje odgovornih lica, saglasno crnogorskom Ustavu i zakonima”, zaključuju u saopštenju.

(Antena M)