Skip to main content

Centar Živeti uspravno apeluje za hitnu podršku, zbog blokade računa ne može da organizuje usluge personalne asistencije

Građani 16. jan 2024.
2 min čitanja

Pozivamo sve koji su u mogućnosti da doniraju na osnovni račun 340-5350-79

Centar Živeti uspravno saopštio je danas da zbog blokiranog računa od januara ne može da realizuje uslug epersonalne asistencije.

„Budući da do 31.12.2023. Centar nije otklonIo blokadu, čiji je ukupni iznos s provizijom banke, 5.686.000 din, od čega je glavnica 3.930.835,29 din, 15.1. smo obavešteni od strane nadležnog službenika novosadske filijale Uprave za trezor da sredstvstva koja Grad Novi Sad i Bačka Palanka uplaćuju Centru za rad personalnih asistenata/kinja s namenske budžetske linije za pomoć u slučaju bolesti i invalidnosti na osnovu prošlogodišnje izmene čl. 48 Zakona o platnom sistemu, podležu blokadi“, navodi se u saopštenju.

Da bi mogao da nastavi organizaciju usluge personalne asistencije, koju je u Novom Sadu inicirao i čijim je zastupničkim radom uvedena u gradski sistem socijalne zaštite, peer podršku i podršku u donošenju odluka, koju od maja 2022. organizuje, i da bi u roku mogao da završi prošlogodišnje izveštaje i nesmetano nastavi s radom, nužno je da do 30.1. odblokira račune.

„Pozivamo sve koji su u mogućnosti da doniraju na osnovni račun 340-5350-79 s koga se direktno izmiruje blokada ili preko stranice kampanje“, apeluju iz Centra.

U saopštenju se napominje da je zbog ovih okolnosti, dok se čekao odgovor resorne gradske uprave i Uprave za trezor, za 11 od 17 korisnika/ca kojima je Centar organizovao uslugu 2023. godine se odlučilo da se ona koristi u organizaciji škole „Milan Petrović“.

Takođe, kako se dodaje, krajem decembra prošle godine deo članova tima Centra obavestio je ostatak tima, korisnike/ce i asistente o tome da su formirali novu organizaciju, koja je podnela zahtev za licencu za organizaciju personalen asistencije, što ocenjuju kao povoljnu okolnost jer će se povećati mogućnost izbora.

„Povećavanjem broja licenciranih pružalaca ove usluge među organizacijama za samostalni život i samozastupničkim organizacijama, korisnici/e imaju mogućnost unapređivanja i blagovremenih promena svojih životnih prilika. U ovom trenutku za sve licencirane pružaoce ove usluge i usluge ličnog pratica detetu, najveći izazov predstavlja to što gradovi i opštine rad personalnih asistenata/kinja i ličnih pratilja i pratilaca ne finansiraju po ugovoru o radu ili se eksplicitno opredelju za ugovor o delu, što je za stalnu i licenciranu delatnost u suprotnosti sa Zakonom o radu ili, kao u Novom Sadu, licencirani pružaoci mogu potpisati bilo koji od Zakonom o radu predviđenih ugovora, a Grad, zbog zabrane zapošljavanja u javnom sektoru, čiji je Škola „Milan Petrović“ deo, finansira samo neto i pripadajuće doprinose po odrađenom satu asistencije, ne pokriva praznične dane, sem kad u toku njih osoba koristi asstenciju i nijednu drugu naknadu iz radnog odnosa“, ukazuje se u saopštenju.

Za sada samo Centar pokriva sva radna prava asistentima/kinjama, ali zaposleni u njemu, zbog blokade imaju redukovanu mogućnost podiznja kredita i pozajmica banke, navode iz ove organizacije.

„Pokrivanje troškova radnih prava, način pružanja podrške i opravdana nespremnost na to da nam je organizuje specijalna škola, razlozi su što se 6 korisnica odlučilo da do licenciranja nove organizacije i dalje koristi asistenciju u organizaciji Centra, a deo nas želi da nam je Centar i nadalje organizuje“, poručuje se u saopštenju.

(Autonomija)