Skip to main content

Centar za podršku ženama: Od devet ubijenih žena, sedam je iz Vojvodine

Vojvodina 18. мај 2024.
2 min čitanja

"Veliki broj ubijenih žena ranije nisu prijavile nasilje, jer nisu imale poverenje da će ih institucije zaštititi"

Nevladina organizacija Centar za podršku ženama saopštila je danas da je od devet ubijenih žena u Srbiji ove godine, sedam iz Vojvodine i upitala gde je nestala institucionalna odgovornost za femicid.

U saopštenju za javnost povodom 18. maja, Dana femicida, Centar za podršku ženama naveo je da je od 2010. godine do danas, od strane člana porodice ili partnera, ubijeno najmanje 350 žena.

“Ipak, nemoguće je utvrditi koliko je tačno žena stradalo u porodičnom nasilju – jer ne postoji zvanično javno dostupna evidencije i utvrđen broj žena koje su umrle od posledica dugogodišnjeg trpljenja nasilja”, kazala je Danica Todorov iz te organizacije.

Centar za podršku ženama je ocenio da je zakonski okvir za zaštitu od porodičnog nasilja dobar, ali u velikom broju postupanja po prijavama za nasilje postoje propusti nadležnih institucija.

“Dodatno, ono što sve nas kao društvo treba duboko da zabrine, jeste veliki broj ubijenih žena koje nisu ranije prijavile nasilje, jer nisu imale poverenje da će ih institucije zaštititi”, piše u saopštenju.

Direktorka Centra za podršku ženama Biljana Stepanov navela je da institucije često neblagovremeno postupaju, ne prepoznaju nasilje, da izostaje međuinstitucionalna razmena informacija, do izostanka mehanizama za praćenje izrečenih mera zaštite, kao i nedovoljnih kadrovskih, tehničkih i drugih kapaciteta i znanja u institucijama nadležnim za zaštitu žena od svih oblika rodno zasnovanog nasilja, posebno seksualnog i nasilja u porodici.

“Slučajeve ubistva žena institucije posmatraju kao krivična dela teškog ubistva, dok se već dugo vodi kampanja za uvođenje novog krivičnog dela femicida u Krivičnom zakoniku”, podsetila je Biljana Stepanov.

Pozvala je žene da prijavljuju nasilje na SOS telefon Centra za podršku ženama 0800 101010.

“To je prvi korak u borbi za izlazak iz kruga nasilja. Ali, telefon nije jedino rešenje. Žrtve i svedoci zločina imaju pravo na pomoć i podršku i to je obaveza ne samo države, nego i čitavog društva”, poručila je Biljana Stepanov.

Nacionalni Dan sećanja na žene žrtve nasilja ustanovljen je 2017. godine u znak sećanja na 18. maj 2015. godine, kada je u porodičnom nasilju za 72 sata ubijeno sedam žena.

(Autonomija)